Att söka skyddat boende

Att det finns kvinnor i Sverige som utsätts för våld av sina män är ingen nyhet, så har det varit sedan stenåldern. Och hur upplysta och moderna vi än tror oss vara har vi ännu inte kommit till roten med detta problem, som jag antar härstammar från just stenåldern eller ännu tidigare. Ett sätt för män som känner sig underlägsna att ta ut sin frustration över de som finns närmast till hands; kvinnan han lever med och i värsta fall även barnen.

Från privatangelägenhet till politisk fråga

Det är långt ifrån alla män som slår sina kvinnor, men det är tillräckligt många för att kategoriseras som ett allvarligt samhällsproblem. Vilket är bra, för det innebär att det finns en politisk vilja att göra något för de utsatta kvinnorna, även om jag personligen tycker att man kunde göra mycket mer. Från att ha sett som en privat angelägenhet inom familjen har synen på kvinnomisshandel förändrats. Det är inte längre något man inte lägger sig i, även om det ibland kan kännas svårt att veta hur man ska agera om man misstänker att någon kvinna i bekantskapskretsen eller på jobbet blir slagen. Men de flesta gör i alla fall något, frågar, eller låter någon som är modigare fråga. Ingen tänker väl längre att det där är hennes problem, är hon så dum att hon stannar så får hon skylla sig själv.

Motstridiga känslor

Att bli slagen av någon man älskar och kanske har barn med ger naturligtvis upphov till otroligt komplexa känslor. Kränkthet, förnedring, smärta, skuld, ömhet, allt detta tumlar runt i huvudet och det är inte alltid ett självklart val att packa väskan och sticka. En kvinna som blir slagen behöver ofta stöd i det beslutet, att läget faktiskt är ohållbart och att det är dags att sticka.

Skyddat boende är en rättighet

En kvinna som blir slagen och vill lämna sin man har rätt till skyddat boende. Skyddat boende är en boendeform som är tänkt att fungera som en sluss vidare i livet. En plats att känna sig trygg på medan man reder ut sitt liv och sin före detta relation. Om ens före detta fortsätter att hota med våld, behöver man bo på hemlig ort där han inte kan komma åt en.

På ett skyddat boende finns personal dygnet runt och boendet är väl bevakat med övervakningskameror och larm. Ändå är tanken att tillvaron på det skyddade boendet ska vara så normalt som möjligt för kvinnorna och barnen. Aktiviteter anordnas och umgänge med de andra på boendet uppmuntras. Naturligtvis är det ingen idyll, ingen ska behöva bo länge på en plats där berättelser om och erfarenheter av våld är den gemensamma nämnaren och ständigt hänger i luften. Särskilt för barn kan det innebära en stor påfrestning. Därför är målet alltid att kvinnorna som kommer till ett skyddat boende ska få hjälp att komma på fötter igen så snart som möjligt.

Att få hjälp fort

Om man behöver komma ifrån en situation akut är det alltid bäst att ringa till polisen. De kan ge en skydd och bekosta en natt på skyddat boende och även kontakta socialtjänsten som kan ta över ärendet. Socialtjänsten gör sedan en utredning om kvinnan i fråga är i behov av skyddat boende. Bedöms hon vara det blir hon tilldelad en plats på ett boende. En del boenden är bara tänkta som en kort fristad och en plats att vara på medan man får hjälp av kommunen att ordna att annat boende. Kvinnor som mår mycket dåligt kan dock få plats på ett boende som är tänkt att vara mer långvarigt, med eget kök, badrum osv i  anslutning till gemensamma lokaler.

Stödboende

För barn från problematiska hemförhållanden finns en typ av boende där de kan få komma hemifrån och få hjälp att reda ut sitt liv. De kan vara slagna i hemmet, eller har föräldrar med svåra missbruksproblem. Denna typ av boende kallas stödboende och är till för barn och ungdomar mellan 16 och 20 år. Ett stödboende är inget skyddat boende utan barn kan ha kontakt med sina föräldrar i den utsträckning de vill.

Att det finns ett skyddsnät för de kvinnor och barn i samhället som far illa gör mig stolt över att bo i det här samhället, men med det sagt är jag inte nöjd. Vi måste komma till bukt med problemets rot, att kvinnor och barn utsätts för våld av män. Jag vet inte hur det ska gå till, men jag tror att hela samhället, inte bara politiker utan även vanliga människor, både män och kvinnor,  tydligare måste visa sin avsky för våld i hemmet.

12 Jun 2018

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.