Feministsidan

RSS

Allt du behöver veta om advokatbyråer

29 okt 2021

I Sverige finns över 2000 advokatbyråer. På större advokatbyråer kan du få hjälp både om du är privatperson och företag. Humanjuridik handlar om privatpersoner och deras förhållanden.

Den 31 december år 2020 fanns det 2004 advokatbyråer och 5579 aktiva advokater i Sverige. En advokatbyrå är en advokatrörelse som drivs av en eller flera advokater. För att bli delägare i en advokatbyrå måste man vara ledamot i Sveriges Advokatsamfund. Utöver advokater arbetar på advokatbyråer även biträdande jurister, som ännu inte blivit ledamöter av Advokatsamfundet.

Utbildningen som krävs för att arbeta på advokatbyrå

Först och främst krävs en juristexamen efter en fyra och ett halvt år lång juristutbildning. Därefter krävs tre års praktisk juridisk verksamhet som biträdande jurist vid en advokatbyrå eller i egen firma. Efter dessa tre år krävs att man går en utbildning hos Advokatsamfundet som avslutas med en muntlig examination. Då som först är det möjligt att ansöka om att bli ledamot i Advokatsamfundet. Advokatsamfundets styrelse prövar då ansökan och kontrollerar att den som ansöker exempelvis har ordnad ekonomi och är i övrigt lämplig.

Detta kan advokaterna på en advokatbyrå hjälpa dig med

Stora advokatbyråer finns ofta på flera orter i Sverige och har många medarbetare som har olika erfarenhet. Tillsammans kan de olika advokaterna på advokatbyråerna hjälpa klienterna med alla former av juridiska problem. Salmi Partners är en av dessa stora byråer och här kan man hjälpa klienterna med såväl humanjuridik som affärsjuridik.

Humanjuridik är den juridik som rör privatpersoner och deras förhållanden. Exempel på humanjuridik är familjerätt, brottmål, sociala mål och flyktingrätt. Till familjerätten hör frågor som gäller skilsmässor samt umgänges- och vårdnadstvister. Med brottmål menas de mål där syftet är att utröna om en individ gjort sig skyldig till ett brott, och vilket straff denne i så fall ska få. Sociala mål är de mål som handlar om tvångsomhändertagning av barn, ungdomar eller missbrukare.

Affärsjuridik är istället den juridik som rör företag och ekonomi. Affärsjuridik utgörs av bland annat bolagsrätt, fastighetsrätt, arbetsrätt och miljörätt. Bolagsrätten handlar om vad som kännetecknar olika bolagsformer, såsom aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. Det handlar också om hur dessa skapas och upplöses. Inom bolagsrätten är avtalen ofta mycket komplicerade och kräver noggranna överväganden. Det breda området fastighetsrätt handlar om alla frågor kopplade till fastigheter, bland annat fastighetstvister. Arbetsrätt är förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Till miljörätt hör tillstånd, avgifter och skadestånd som har med miljön att göra.

Vårdnad - hur fungerar det?

26 jul 2021

Jag har länge funderat på det här med vårdnad. Om två personer skiljer sig - vem har då vårdnad av barnen.? Jag skulle ju inte vara mig själv om jag inte tog reda på detta. Sanningen är den att båda föräldrarna har vårdnad om barnen även efter en skilsmässa. Samma sak vid en separation hos sambos.

I samband med detta så försökte jag även läsa vidare och hitta information om vårdnadstvister. Anledningen till att jag gjorde det var att jag ville se vem som har störst chans att vinna en vårdnadstvist. Där hittade jag informationen om att det handlar om mamman. I ungefär hälften av alla vårdnadstvister så får mamman ensam vårdnad. Pappan får ensam vårdnad blott i 33 % av alla vårdnadstvister. I övriga så dömer Tingsrätten att gemensam vårdnad ska fortsatt vara den vårdnadsform som tillämpas.

Ur ett feministiskt perspektiv så känns detta ganska självklart. Jag ser ofta att mamman är den som oftast finns där för sina barn, tar ett större ansvar och som alltid är den fasta punkten i barnens tillvaro. Detta säger jag utan att få alla dessa - Inte-Alla-Män- män efter mig. Här kan man som förälder rannsaka sig själv och se hur pass mycket ansvar man egentligen tar. Hämtar du på förskolan? Går du på föräldramöten? Är det du som lagar mat och som ordnar med barnens kläder? I många fall och utan tvekan: mamman!

Våldsamma män ska inte ha vårdnad

Dessutom så är det även så enkelt att män ofta är de som kan utgöra ett hot mot barn och mot mamman. Det är bara att se på den senaste tidens debatt för att förstå att det finns en hel del toxiska män som inte ska ha vårdnaden om barnen. Visst, det finns även kvinnor som inte är lämpade som vårdnadshavare, men då det handlar om hot och våld så är män de största förövarna.

Som kvinna och mamma i en vårdnadstvist mot en våldsam före detta partner så lever man i en skräck. Vad händer om han får vårdnaden? Det som krävs är att man anlitar rätt juridisk hjälp. Som jag fattar det så kan en vårdnadstvist ta extremt lång tid att lösa och där man kan meddelas ett interimt beslut innan det riktiga beslutet fattas. Genom att man har en skicklig jurist vid sin sida så ger man sig bättre möjlighetet att vinna en vårdnadstvist och få ensam vårdnad om sina barn.

Det är väl egentligen det jag kan rekommendera: hamnar du en i vårdnadstvist som kvinna - se till att anlita en jurist som ger dig bäst möjligheter att vinna tvisten. Och, viktigt: se till att du får en trygghet också. En vårdnadstvist är en enorm prövning där vänner kan försvinna och där man blir extremt utsatt. Juristen blir ett stort stöd genom detta.

Är tandimplantat enbart för män i Stockholm?

23 mar 2020

Alla har rätt till friska tänder. Det är något som man ofta hör och i samma veva så kan man också höra att bra tandvård inte ska vara en fråga för plånboken. I call bullshit. Det handlar om exakt det. Missförstå mig rätt nu.

Jag tycker att vi i Sverige har ett smått fantastiskt system vad gäller tandvård och att denna är fri upp till 23 års ålder. Det ger alla en bra grund att stå på. Men, det som gärna glöms bort i sammanhanget är att vi alla är olika. Vissa har turen att födas med starkare tänder än andra och de senare kan således tvingas betala dyrt för sin genetik.

Vad skulle folk säga om detta gällde någon annan del av kroppen? Skulle man tvinga någon med sämre njurar att bekosta sin dialys och sina behandlingar ur egen ficka - skulle man säga till någon med skör benstomme att betala för sina operationer själv? Knappast.

Min poäng är att tänderna också, i allra högsta grad, är en del av kroppen och att man således också borde inkludera behandlingar i vår skatt. Eller, man borde åtminstone kunna ta kostnaden för vissa behandlingar.

Rädd kvinna i tandläkarstol omgiven av tandläkare och tandsköterska

Tandimplantat är den bästa lösningen

Ta bara en sådan sak som tandimplantat kontra tandproteser. Om en fattig, äldre kvinna i Stockholm börjar tappa sina tänder och är i behov av hjälp så kommer hon förmodligen inte att kunna välja mellan tandimplantat eller tandproteser: hon kommer - i den mån ekonomin räcker till - att kunna välja tandproteser.

En man i samma ålder dock - som jobbat i Stockholm genom hela livet, som aldrig varit hemma med barnen och som aldrig gått ner i tid med tanke på familjen - han kommer med lätthet att kunna öppna sin plånbok och välja tandimplantat som lösning. Tandimplantat som är betydligt bättre, men som också kostar avsevärt mycket mer.

Orättvist? Jag tycker det och jag vidhåller min poäng om att vissa behandlingar borde täckas av oss alla och finansieras av skattsedeln.

Fungerar tandimplantat för alla i Stockholm

Jag är väl medveten om att tandimplantat inte är för alla och att det handlar om en behandling där man måste utgå från patientens övriga fysiska status och förutsättningar. En kvinna - återigen - i Stockholm som kanske rökt genom hela sitt liv kommer att vara en sämre kandidat för tandimplantat än vad en man som inte rökt kommer att vara. Rökning påverkar nämligen käkbenets styrka och för att kunna operera in tandimplantat - man fäster titanskruvar i käkbenet - så måste man också ha tillräckligt starkt sådant.

Tandläkaren kan alltså vara den som avgör om vilken behandling som är bäst utifrån den fysiska statusen. Men, om det skulle handla om att det de facto finns ett val att göra mellan tandimplantat och tandproteser så tycker jag att patienten ska få välja - oavsett pris. Alla har rätt till friska tänder, eller hur var det nu?

En ledarskapsutbildning gör skillnad

9 jan 2020

Hur många usla chefer har man inte haft genom åren? Jag har arbetat i några år nu och jag har haft flertalet olika jobb. Gemensamt mellan alla dessa är att cheferna, i många fall, varit rent katastrofala. De skriker, de klarar inte press och stress, de skyller ifrån sig, de tar inte ansvar och de ställer anställda mot varandra enbart för att de inte vågar stiga in och lösa konflikter. Alla föds inte till ledare och alla har definitivt inte rätt förutsättningar för att bli en sådan.

Däremot så tror jag att de flesta kan bli bättre. Hur ska man kunna vara en bra ledare om man inte får verktygen som formar en till en sådan? Jag upplever att många av de chefer jag haft direkt har kastats in i hetluften och fått för mycket ansvar utan att riktigt kunna hantera detta. Man erbjuds en bättre lön och man förvänta också kunna leva upp till denna. Detta utan att veta hur man leder, hur man får folk att arbeta för företaget och inte mot detsamma. Det krävs träning, det krävs erfarenhet och det krävs utbildning för att bli en bra ledare.

Ledarutveckling borde vara obligatorisk för chefer - och blivande sådana - att delta i. Jag har positiva erfarenheter av en ledarskapsutbildning och här kan jag direkt säga att det inte handlar om att jag själv deltagit vid en sådan. Det handlar faktiskt om en av de absolut sämsta chefer jag haft.

Affärsklädd kvinna som står med armarna i kors

Så skulle en bra chef kunna se ut!

Min chef deltog vid en ledarskapsutbildning

Chefen i fråga - jag ska inte säga något namn eller företag - var en riktig plåga. En kille som just avancerat från, så att säga, golvet och som genast började särskilja sig från mängden. Den ena dagen var han en av oss och nästa dag dök han upp i kostym och började tala med en helt annan vokabulär - de få gånger han bemödade sig med att prata med oss. Han skrek mer än vad han talade.

Varje misstag bokfördes på en tavla och vid våra veckogenomgångar så tvingades man som anställd fram till tavlan i fråga och fick förklara vad som hänt. Hela tiden med honom sittande bredvid, högljutt suckande och frustande. Det var outhärdligt och han fick snabbt hela gruppen mot sig. Läget var prekärt. Ingen ville jobba, ingen var beredd att rycka in vid sjukdomar, ingen kände någon som helst lojalitet och många valde att söka sig till andra jobb. Vår avdelning var ett skämt och en gick från lönsamhet till minussiffror på ett halvår.

Tydligen så insåg ledningen att man begått ett misstag. De agerade dock på ett ganska sällsynt sätt. Normalt så ska huvuden rulla och normalt sett så hade denne undermålige chef fått stå på schavotten. Men, här valde man en annan väg. Man skickade honom på en ledarskapsutbildning. Vid flera tillfällen var han iväg på denna ledarskapsutbildning och efter varje gång så kom han till jobbet med en liten förändring.

En ledarskapsutbildning skapade en drömchef

Då han slutligen tog examen - om man nu vill använda det uttrycket - så var det som natt och dag. Borta var alla manér, borta var all attityd och han var plötsligt mänsklig igen. Hans ledarskap blev både informativt, rakt och personligt.

Han började samtala, han började ge tydliga direktiv och han tog sig tid för var och en av oss. Det gjorde sådan skillnad! Det här började också synas. Steg för steg så fann alla glädje igen och allt eftersom så såg man att de röda siffrorna började förvandlas till gröna sådana. Vid årets slut så var vi den mest lönsamma avdelningen på hela företaget.

Chefen i fråga? Han försvann vidare uppåt i företaget och jag har faktiskt googlat hans namn i samband med den här texten. Tydligen är han vice VD, och det handlar inte om något litet företag heller. Där ser man vad en ledarskapsutbildning kan göra. Det krävs lite formning för att en lerklump ska förvandlas till en vas.

Är det lättare för mammor att få ensam vårdnad?

30 dec 2019

Varje år går tusentals vårdnadstvister upp i svenska domstolar. I majoriteten av dem döms till fortsatt gemensam vårdnad mellan föräldrarna, men i ganska många fall dömer rätten till ensam vårdnad. Påfallande ofta är det mammorna som har stämt pappan, och som får ensam vårdnad. I de fall där pappan stämt mamman på vårdnaden, vilket till att börja med är ganska få fall, så döms så gott som aldrig till ensam vårdnad.

Är det lättare för mammor att i rätten bli betrodda som goda föräldrar och vårdnadshavare än vad det är för pappor? Tyvärr talar mycket för det. Och som feminist, någon som strävar efter ett jämlikt samhälle, tycker jag att det är skandal att det svenska rättsväsendet fortfarande år 2019 är så låsta vid gamla könsroller att det är näst intill omöjligt för en pappa att få ensam vårdnad om sitt barn, trots att det är mamman som i mångt och mycket försvårat samarbetet om vårdnaden.

Flicka håller pappa i handen

Vem är mest trovärdig i rättens ögon?

För det är tyvärr ofta så det ser ut i de vårdnadstvister som går upp i svenska rättssalar. Mamman har bestämt sig för att frysa ut pappan, på grund av att hon anser att han inte är någon bra förälder/person. Hon vägrar låta barnen träffa pappan och vill inte ha någon kontakt kring vårdnaden.

När pappan sedan stämmer mamman på vårdnaden, för att få en chans att komma tillbaka in i sina barns liv, blir han av mamman anklagad för både det ena och det andra och hamnar i en försvarsställning där bevisbördan är hans. Han måste alltså på eget bevåg försöka presentera bevis på att han är en bra förälder, och att han visst har försökt få till stånd ett samarbete kring vårdnaden. Samtidigt hävdar mamman det motsatta. Vem rätten i majoriteten av fallen väljer tror på? Gissa själva.

Dags att göra upp med förlegade könsroller

Det finns fortfarande en grundmurad uppfattning i vårt samhälle om att barn framför allt hör ihop med sin mamma. Och att mammor skulle ljuga på grund av en hämndvilja mot sin före detta finns tydligen inte på kartan. Bara i de fall där pappan kan presentera uppenbara bevis på att mamman vägrat samarbeta kring barnen, och dessutom har socialnämndens representanter med sig till hundra procent, kan rätten döma till fortsatt gemensam vårdnad, eller i vissa fall tilldela pappan vårdnaden. Det sistnämnda ses dock fortfarande som något suspekt av många.

Självklart kan en pappa vara en lika god vårdnadshavare som en mamma, och ge sitt barn en trygg uppväxt och en god uppfostran. Kanske har han till och med bättre förutsättningar än mamman att respektera umgängesrätten och se till att hans barn får träffa sin mamma regelbundet. Men tyvärr avspeglas inte denna självklarhet i de domar som 2019 fortfarande utdöms i vårdnadstvister i Sverige. Låt oss hoppas att de kommer att göra det under det decennium som nu står för dörren. Gott nytt år!

Läs mer om vårdnadstvister på https://www.vårdnadstvist.nu/

Funderar du på att bli arkitekt?

25 dec 2019

Funderar du på vad du ska bli när du blir stor? Som kvinna, ska man inte låta sig begränsas av några yrken, som andra kanske tycker inte passar för en kvinna. Vill man bli byggare så ska man bli det även om man är tjej. Om du vill bli arkitekt, är det många kvinnor som redan är arkitekter, och hittills har vi inte sett att det har varit svårare för kvinnor att lyckas med arbetet som arkitekt.

Kvinnor är ju minst lika kreativ och uppfinningsrika som män. Därför kan även kvinnor utbilda sig till och arbeta som arkitekter. Så om du funderar på om du som kvinna kan arbeta som arkitekt, är svaret att det kan man visst! Det finns inga problem med det, tvärtom. Det är alldeles möjligt att bli arkitekt om man drömmer om att bli det.

Bra ha ledareganskaper som arkitekt

Det kan vara en fördel om man har ledaregenskaper, som arkitekt. Under byggets gång ska man leda bygget. Det är arkitekten som har tänkt ut alla praktiska saker som man bör tänka ut när man ritar hus. Det är till dig som byggarna sedan kommer att komma för olika saker som ska lösas. Det är inte alltid så att arkitekten leder bygget av hela huset, men som arkitekt kan man behöva ge konsultation till dem som ska bygga huset som man har ritat.

Arbeta som arkitekt mycket kreativt

Som arkitekt är det sedan viktigt att man är kreativ och kan arbeta kreativt. Som arkitekt gäller det att lyssna till de behov som kunden kan ha och presentera lösningar som ska finnas i huset och som ska vara tillgängliga för kunden. Ibland får man uppdrag som inte handlar om att rita ett helt nytt hus, ibland vill kunderna bara ha en bra ritning på en renovering. Då ställs förmågan att på prov att hitta lösningar i den konstruktion som redan finns.

Positivt med kvinnliga och manliga arkitekter

Det är positivt om det blir många kvinnliga arkitekter. Kvinnor tänker annorlunda än män och kan bidra med sitt kunnande när det kommer till husritningar. De kan ge helt annorlunda lösningar på renoveringar, ritningar och materialval. Det har redan dominerats så mycket av manliga arkitekter, så det är verkligen dags för kvinnliga arkitekter tar plats på marknaden. Ett område som domineras av kvinnliga arkitekter är inredare. Så det kanske är dags för fler manliga inredare och fler kvinnliga husritare? Läs mer om arkitekter på: arkitektbyrå.nu

Vad händer när man blir arbetslös?

15 dec 2019

Har du någon gång varit arbetslös? De flesta har varit det precis efter en utbildning, antingen just efter att man har gått ut gymnasiet, eller när man precis har gått färdigt en utbildning på högskola, universitet eller yrkeshögskola. Det kan ta olika lång tid innan man hittar ett arbete. För den som söker gäller det att vara aktiv, skriva ett fint Curriculum Vitae, CV och personliga brev som man sänder till potentiella arbetsgivare. Eller så bör de även besöka en Arbetsförmedling som kan hjälpa dem att hitta ett jobb.

Men drabbas man av arbetslöshet mitt i livet, kanske arbetsgivaren går i konkurs, blir uppköpt eller på annat sätt förändras så att personalen förändras på något sätt, då blir en arbetsförmedling allt viktigare. Det är ju de som ska intyga a-kassorna att man som vuxen aktivt söker arbete och är därmed är berättigade till arbetslöshetsersättning. 

Arbetslöshetsersättning är ju en egen försäkring

Egentligen är ju arbetslöshetsersättning, en försäkring som alla som betalar in till, har rätt till så snart de blir arbetslösa. Men ska man få ut ersättning av den a-kassa som man tillhört och har betalat till, då ska man göra allt det som de statliga Arbetsförmedlingarna har bestämt; man måste söka ett visst antal jobb varje dag och varje vecka och varje månad. Gör man inte det, och besöker Arbetsförmedlingen, då går man miste om ersättningen från den egna a-kassan. Man kan ju tyck att det är ganska orättvist, då en a-kassa är ju bara som en egen försäkring. Precis som när man betalar för en hemförsäkring. Då betalar man ju för att inget händer i det egna hemmet. Men skulle man drabbas av brand, eller någon annan skada i sitt hem, då måste man ju få ersättning. På samma sätt är ju även en arbetslöshetsförsäkring, men nähä. Det ska inte gälla här.

Allt skulle rasa om alla blev arbetslösa

Det som är grejen med a-kassa fastän det är en försäkring som ska utlösas när man blir arbetslös, är att om alla blev arbetslösa, skulle ju pengarna snabbt bli slut. Därför krävs det att det endast är en liten klick som är arbetslösa, medan resten (majoriteten) fortfarande arbetar och betalar in till a-kassan så att de få som är arbetslösa får ut av sin ersättning. Sedan får de heller inte vara arbetslösa särskilt lång tid. Är de arbetslösa i flera år, blir de uteslutna ur a-kassan. Då blir de plötsligt utan pengar. Och har de inte åldern inne, och kan få pension, ja då blir de helt och hållet utan pengar.

Vad säger sambolagen om bodelning?

25 nov 2019

Är det så att man bor på samma adress; har samma folkbokföringsadress, och har varit ett par – inte bara vänner – ska man anses ha varit sambor. Som varande sambor, ska man dela lika på det som man har köpt tillsammans för att leva som sambor. För de flesta har man skaffat en gemensam lägenhet eller hus tillsammans. Då ska man sedan dela på det huset, radhuset eller lägenheten när man ska skilja sig.

Jag vet att det är många kvinnor som inte tänker på att ta det ekonomiska ansvaret när de skiljer sig från en man; oberoende om de har flyttat ihop som sambor eller om de har gift sig. När de sedan har skilt sig, har de knappt någon ekonomi och ingen möjlighet att klara sig på egen hand. De är helt i händerna på sin man – eller före detta man. De kvinnorna brukar gå tillbaka till sin sambo, eller man.

Våldsamma män kan fortsätta våldet ekonomiskt

Jag har märkt att om det är så att det har förekommit våld i ett förhållande så kan våldet fortsätta efter det att paret har skilt sig. Tänk dig att du har levt med en man som i år efter år har isolerat  dig. Kanske han har fått dig att sluta jobba, för han tycker inte att du behöver det. Sedan tycker han inte att du ska ha kontakt med din familj, dina vänner, dina syskon och har isolerat dig helt och hållet. När det är dags att skilja sig, blir han riktigt våldsam och hotar att döda dig. Den enda utvägen som du har, är att fly till en kvinnojour. Det enda som du får med dig till kvinnojouren är dina kläder och personliga tillhörigheter.

Det ekonomiska våldet

När du sedan vill få tillgång till alla dina saker, möbler och tillhörigheter, så vägrar han att öppna dörren. Du får inte komma in, du får inte hämta dina saker, än mindre ta alla dina möbler och kära ägodelar. Det är då som man måste göra en polisanmälan, och be en polis följa med när man hämtar sina tillhörigheter. Sedan måste man anlita en advokat som kan hjälpa en att göra en någotsånär rättvis bodelning. Och det behöver inte alla gånger ha varit ett våldsamt förhållande, som kvinnorna är utanför när det gäller det ekonomiska. Många kvinnor, även i vanliga förhållanden står helt slätt när de skiljer sig från mannen. De har ingen ekonomi, har kanske aldrig betalat en räkning, eller har dålig koll på det hela. De stackarna får börja om från början. Bli inte en sådan kvinna! Skaffa dig koll på ekonomin redan nu.Här kan du läsa mer om bodelning på: svenskbodelning.se.

Svårt hitta bra asyladvokater i Stockholm

15 nov 2019

Idag är det svårt att få tag i en duktig asyladvokat i Stockholm. Det är ett problem som inskränker rättssäkerheten för människor på flykt. Det behövs skärpta krav från Migrationsdomstolen för att komma tillrätta med problemen, men vi privatpersoner måste också engagera oss och ställa krav.

Det finns flera anledningar till att det är svårt att få kompetent hjälp med asylärenden. En är att Migrationsverket ställer för låga krav på de advokater och jurister de anlitar som ombud. Det är inte ens ett krav att de ska ha kunskap inom migrationsfrågor, något som kan tyckas otroligt men tyvärr är sant.

Flicka och gosedjur med familjen hos advokaten

Alla asylsökande har rätt till juridisk hjälp

Många människor kommer till Sverige och söker asyl. Den första instansen som tar beslut om asylärenden är Migrationsverket. Som asylsökande har man enligt svensk lag rätt till skattesubventionerad hjälp av en advokat eller jurist, och det är oftast Migrationsverket själva som förmedlar den kontakten. Advokaterna ska bistå de asylsökande genom hela processen, som kan vara utdragen med mycket väntetid.

Överklagan till högre instanser

Får den asylsökande avslag på sin ansökan av Migrationsverket kan de överklaga, först till en lokal migrationsdomstol och sedan till Migrationsöverdomstolen. Tyvärr förekommer mycket slarv med överklaganden och handläggning av de asylsökandes ärenden, och det är asyladvokaterna som slarvar. Överklaganden lämnas in för sent, varpå beslut om utvisning vinner laga kraft och personen måste lämna Sverige utan att ha fått sitt ärende prövat i domstol. Advokater tar betalt av sina klienter samtidigt som de fakturerar Migrationsverket och så vidare. Ofta uppdagas slarv och fusk när det redan är för sent, ibland inte alls.

Allt fler anmälningar

Det kommer in fler och fler anmälningar mot asyladvokater i Stockholm. Det är både Migrationsverket och asylsökande själva som anmäler, och anledningen är både ett ökat antal ärenden men också att allt fler oseriösa advokater tar sig an asylärenden. Många advokater är missnöjda med arvodet för asylärenden och tar på sig alltför många uppdrag, som de sedan inte klarar av att hantera. För den enskilda asylsökanden blir det ett lotteri om han eller hon ska få kompetent rättshjälp i sitt livs kanske viktigaste fråga.

Att hitta en bra asyladvokat i Stockholm

Få av de riktigt stora advokatbyråerna i Stockholm hanterar asylärenden idag. De som gör det erbjuder för det mesta många duktiga och kompetenta asyladvokater, men det finns tyvärr också många firmor, framför allt mindre firmor med bara en eller ett par anställda advokater, som specialiserat sig på asylärenden eftersom det är lättförtjänta pengar som inte kräver någon större motprestation. Hur samvetslöst detta än kan tyckas så är det en strategi som fungerar, och att människor blir lidande på grund av detta tycks inte vara något de bryr sig om.

Men det är också viktigt att påpeka att de allra flesta asyladvokater i Stockholm är seriösa jurister med bra koll på sitt ämne. Det finns dessutom många asyladvokater som aktivt propagerar för en mer rättssäker och kontrollerad asylprocess.

Vad kan vi vanliga medborgare göra?

Vi vanliga Stockholmare borde engagera oss mer för att slarvet med asylärenden ska minska. Om du vill hjälpa till kan du vända dig till Amnesty, som tagit upp frågan och konstaterat att kunskaperna och kompetensen varierar avsevärt bland dem som tar uppdrag som asyladvokater. Du kan också skriva till dina lokala politiker i Stockholm och till Migrationsverket. Alla människor som kommer till Sverige för att söka skydd har rätt till en korrekt hanterad asylsökningsprocess som inte förstörs av oseriösa advokater som vill tjäna snabba pengar.

Här kan du läsa mer om hur en seriös advokatbyrå i Stockholm arbetar med asylärenden: https://www.asyladvokatstockholm.se/

När man gör chefsrekrytering i Stockholm

14 nov 2019

Stör det också dig, när, till exempel, en reporter intervjuar någon politiker, eller ledande företrädare för något bolag säger att de inte är feminister, och inte är intresserade av kvoteringar in till chefsposter säger att: "för mig är det inte viktigt att det är en kvinna på ledande posten som VD, utan för mig är det kompetens".

Man undrar ju om man ska skratta eller gråta när man hör en så idiotisk ska sägas av en ledande politiker eller samhällsledare. Som om "kvinnor" hade lägre "kompetens" än en man. Särskilt när man tänker på det faktum kvinnor både har högre utbildning än män – generellt sett, och bättre resultat från skolorna.

Visar prov på komplett okunnighet

Så vad menar en man när han säger att han bryr sig, endast om "kompetens"? Antagligen är han dum i huvudet, inte genomtänkt och helt blind för vilka patriarkala mönster som härskar bland landets företag, bolag och ledande chefsposter. En sådan politiker eller ledare har inte fattat någonting om vilket massivt motstånd som en kvinna kan möta när hon vill ha ledningen över ett företag; denna massiva mur av motstånd mot att en kvinna ska leda män i ett bolag.

Därför behövs kvotering av kvinnor

Eftersom detta bara är en av många, många män som inte förstår vilka villkor en kvinna har att jobba med, så behövs det kvotering av kvinnor till chefsrekrytering i Stockholm. Vad som menas med en "kvotering" innebär nämligen att man när man har exakt samma meriter, erfarenheter och utbildning, väljer en kvinna, istället för att återigen välja en man. Det betyder kvotering – och inget annat. När man väljer att kvotera in kvinnor till en ledning i ett företag, politiskt parti eller liknande, så visar det på att här är ett företag som har tänkt till en och två gånger och inte bara springer på som man annars alltid har gjort på denna planet. Det innebär att det är personer på företaget som förstår vilket massivt motstånd som kvinnor som vill bli ledare, möter när de visar ledaregenskaper i en organisation.

Hur länge ska det vara så här?

Man kan ju undra hur länge det ska vara så här. En ljuspunkt i detta är att dagens unga inte bryr sig om sådana fördomar som präglar de som idag är medelålders och äldre. Kanske alla de måste dö innan dagens unga kan komma från alla dessa idiotiska fördomar mot kvinnor och deras kompetens. Upp till kamp, tjejer!

Det segregerade RUT-avdraget

30 sep 2019

Statens RUT-avdrag har fått kritik sedan det infördes. Man talade redan från början om att det skulle bli till ett slags “pig-avdrag” som enbart skulle ge fördelar till dem som redan hade mycket pengar - en slags återgång till en förgången tid då folk hade råd att ha hembiträden istället för att ta hand om sina egna hushållssysslor.

Frågan har skapat splittring inom både politiken och samhället. Här tar vi en titt på vad RUT-avdraget faktiskt har resulterat i hittills efter ett antal år.

Dammsugarmunstycke på trägolv.

Har skapat många nya jobb

Bidraget har faktiskt lett till att skapa många nya arbetstillfällen, framför allt för personer som har låga chanser att skaffa sig ett annat arbete. Jobb inom städbranschen och andra former av serviceyrken är en bra startpunkt för dem som står utanför arbetsmarknaden idag. 

Tack vare att det inte krävs några specifika kvalifikationer och att yrkena är relativt enkla att lära sig så öppnar de upp en dörr för dem som behöver få in en fot på arbetsmarknaden. 

I och med att RUT-avdraget nu har utökats till att omfatta mer än enbart hemstädning så har ytterligare arbetstillfällen skapats, bland annat inom trädgårdsskötsel och snöskottning, tvätt, datorservice med mera.

De rikaste utnyttjar bidraget mest

Det som ursprungligen var tänkt med bidraget, nämligen att fler som annars skulle ha svårt för att betala för denna typ av tjänster skulle få råd, måste anses ha misslyckats. När man tittar på statistiken så blir det nämligen väldigt tydligt att de som utnyttjar bidraget mest är personer med höga inkomster som utan problem skulle ha råd att betala för tjänsterna även utan skatteavdraget.

Det måste anses vara ett misslyckande då det är stora summor pengar som kommer personer till nytta som egentligen inte har behov av dem. Samma summor skulle säkerligen kunna läggas på sjukvård eller skola istället och istället komma hela samhället till nytta.

Hur kan övriga få råd?

Vi står alltså inför ett dilemma där RUT-avdraget visserligen skapar arbetstillfällen, men bidraget i sig huvudsakligen utnyttjas av rika. Frågan är alltså om bidraget bör vara kvar och i så fall hur man skulle kunna göra för att stimulera användningen bland låg- och medelinkomsttagare. Skulle man kanske kunna sätta en gräns för hur hög inkomst man får ha för att kunna utnyttja bidraget? Eller handlar det mer om attityder och att människor med lägre inkomst fortfarande anser det vara något för rika att ta hjälp med hemstädning och andra tjänster som underlättar vardagen?

ROT-avdraget är mer lyckat eftersom människor automatiskt använder sig av det när det handlar om bygg- och renoveringsprojekt som de verkligen behöver. Där är fördelningen mellan olika inkomstgrupper jämnare.

Vad gäller för gemensam vårdnad?

24 sep 2019

Det är många som separerar nu, så känns det som. Eller har man det alltid varit så här, men är det jag som har kommit i den där åldern när man upptäcker vilka som separerar och som skiljer sig?

Det kanske var jag som var i den där åldern när "alla" förlovade sig. Då trodde man att "alla" gjorde det, bara för att de som gjorde det, var mina kompisar – och så jag då förstås. Sedan kändes det som att "alla" fick barn, bara för att det var mina kompisar som gjorde det – och jag fick barn. Och nu känns det som att "alla" skiljer sig. Barnens dagiskompisars föräldrar gör det. Kanske nästa fas är när "alla" hittar en ny och bor i en bonusfamilj? Vad ska hända sedan? Ska "alla" få vuxna barn och bli ensamma? Hu då.

Vad gäller för gemensam vårdnad?

Förgriper man sig på ett barn är man ingen förälder

En del av ens barns föräldrar blir riktigt osams. De allra flesta blir ju inte det. De allra flesta är normala människor som kan komma överens med den förälder som man faktiskt har fått barn tillsammans med. Sedan finns det et fåtal som faktiskt inte borde ha barn – får man verkligen tycka det numera? Det är ju så inkorrekt att tycka sådant. Det är inte PK – politiskt korrekt att tycka att vissa inte borde få bli förälder och få barn. Men i mitt tycke; så är man våldsam mot barnet eller barnets mamma, så har man förlorat rätten att ha hand om sitt barn. Har man förgripit sig sexuellt eller fysiskt på barnet (oavsett om man är mamma eller pappa) har man förlorat rätten att ha ett barn. 

Psykiskt sjuka bör få allt stöd de kan få

Däremot kan jag tycka att någon som är psykiskt sjuk, borde få allt stöd som krävs för att kunna vara en bra förälder, men den personen bör inte ensam få rätten att ansvara för sitt barn eller fatta beslut om sitt barn. Allt beror på hur dålig man är, är man skvatt galen bör man ju skydda barnet från den föräldern. Dessutom är det ju inte alla psykiskt sjuka som fattar att de är psykiskt sjuka – och hur gör man då?

Alla barn har rättigheter och inga skyldigheter

Att ha gemensam vårdnad om barn borde inte vara en rättighet. Det borde vara en skyldighet. Att ha vårdnaden om ett barn innebär så mycket ansvar, att aldrig bli våldsam mot barnet, att aldrig se barnet som en rättighet eller att barnet är till för mig, mina behov och min tillfredsställelse. Ett barn har bara rättigheter och en förälder har bara skyldigheter. Så tycker jag!

Hantverksföretag behöver bli bättre på att locka kvinnor

17 sep 2019

Hantverkaryrken kämpar fortfarande med att könsfördelningen är väldigt sned. Kolla runt på nätet på lite olika hantverkarfirmor som exempelvis golvslipare, snickare och VVS-firmor så kan du enkelt se själv - killar och idel killar. Gå ut och käka lunch så märker du snabbt vilka det är som kommer i målarbyxor eller byggaroutfit.

Man blir givetvis förvånad och glad när man anlitar någon för en hantverkstjänst och det dyker upp en tjej. Det är rätt fånigt att det FORTFARANDE är på det viset. Hur kommer det sig att det är så få tjejer som väljer dessa yrken, särskilt som de är rätt så bra betalda och väldigt efterfrågade på arbetsmarknaden?

Varför blir så få kvinnor hantverkare?

Ett rakt svar på varför det ännu är så få kvinnor som väljer att bli hantverkare finns egentligen inte. Det handlar ju definitivt inte om kompetens och i de flesta fall heller inte om kroppsstyrka. De flesta hantverksyrken idag kräver inte att man är överdrivet stark eller lång, och kvinnor och män kommer ju, som bekant, i olika storlek och form.

En vild gissning är att det handlar om djupt rotade föreställningar kring hur en hantverkare ska vara och se ut och att det blir en viss jargong på den typen av företag. Kommer man in som ensam tjej kanske man känner att man inte passar in.

Byggbranschen har blivit bättre

Tar man en titt på byggbranschen så har det ändå blivit bättre. Det finns många härliga exempel på tjejer som har valt att bli snickare och gärna delar med sig av vad de gör via sociala medier och sina egna bloggar. Fler såna exempel behövs och fler tjejer som syns överlag ute i hantverksyrkena som kan visa andra att det faktiskt går att jobba med sånt även som tjej.

På besök hos en hantverkare i Sollentuna så blev det snabbt tydligt att det går framåt i den förorten. Den lokala gymnasieskolan är duktig på att locka till sig även tjejer till byggprogrammet och ett flertal av de som jobbade i just det här projektet var tjejer. Så kul att se! Man kan bara hoppas på fler exempel av den typen.

Vad tror ni? Vad är det som behövs för att få in fler tjejer, transpersoner och andra i hantverksyrken?

Många tjejer som gör rumplyft nu

5 sep 2019

Har du också märkt det? Att det numera vimlar av tjejer som har putande läppar (som en anka) och gigantiska ögonfransar? Det har verkligen hänt något när det kommer till skönhetsingrepp. Var och varannan går till sin skönhetsklinik och gör olika ingrepp. Det verkar som att "alla" gör olika eller något slags ingrepp antingen i sitt ansikte eller på kroppen. Det har verkligen blivit mycket vanligare nu än för bara tio år sedan. Då var det knappt någon som gjorde något skönhetsingrepp. Kanske man på sin höjd färgade håret eller gjorde om sina naglar. Botox, filler eller andra ingrepp var det bara artister och filmstjärnor som gjorde, men numera är det vanligt att vem som helst gör dessa ingrepp.

Hela kroppen görs om

Och det är numera inte bara ansiktet som man injicerar med botox, filler eller förlänger ögonfransar. Det är många som gör bröstförstoringar och rumplyft. Det är så vanligt att man nästan blir förvånad om man ser någon som INTE har gjort det. I alla fall bland alla "kändisar", men förvånansvärt många fler verkar göra bröstförstoringar. Bland helt "vanliga" människor gör man bröstförstoringar och rumplyft. Och varför inte? Det är inte bra alls om man inte är nöjd med sin kropp. Det blir en otrolig frustration om man ständigt och jämt är missnöjd med sin kropp. Nu kan någon protestera och säga att det bara är att ändra sin attityd och vara "nöjd" med sin egen kropp, såsom den egentligen ser ut. Men om man inte kan det då? Om man försöker och försöker och möter andra som tycker att man ska göra om sin kropp – då kan en operation verkligen göra så att man blir väldigt nöjd med sin kropp.

Att bli nöjd med sin kropp

Om vi säger att den som är missnöjd, gör en operation, som hon, eller han verkligen har drömt om under en längre tid. Om operationen blir bra och hon eller han blir riktigt nöjd efter operationen, mår vederbörande bra. Hela livet kanske blir ljusare, det blir lättare att leva. Självförtroendet kanske växer och blir bättre. Hela livet leker. Ska man då säga till den personen att hon eller han, ska bli "nöjd" med sin kropp som den är? Nej, det skulle vara ganska så grymt. Då är det faktiskt bättre att operera den och blir just så där nöjd som man kan bli när ens egen kropp ser ut precis som man önskar den. Läs mer om rumplyft här: https://www.rumplyft.nu.

← Äldre inlägg

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.