Feministsidan

Sida 2

RSS

Är det lättare för mammor att få ensam vårdnad?

30 Dec 2019

Varje år går tusentals vårdnadstvister upp i svenska domstolar. I majoriteten av dem döms till fortsatt gemensam vårdnad mellan föräldrarna, men i ganska många fall dömer rätten till ensam vårdnad. Påfallande ofta är det mammorna som har stämt pappan, och som får ensam vårdnad. I de fall där pappan stämt mamman på vårdnaden, vilket till att börja med är ganska få fall, så döms så gott som aldrig till ensam vårdnad.

Är det lättare för mammor att i rätten bli betrodda som goda föräldrar och vårdnadshavare än vad det är för pappor? Tyvärr talar mycket för det. Och som feminist, någon som strävar efter ett jämlikt samhälle, tycker jag att det är skandal att det svenska rättsväsendet fortfarande år 2019 är så låsta vid gamla könsroller att det är näst intill omöjligt för en pappa att få ensam vårdnad om sitt barn, trots att det är mamman som i mångt och mycket försvårat samarbetet om vårdnaden.

Flicka håller pappa i handen

Vem är mest trovärdig i rättens ögon?

För det är tyvärr ofta så det ser ut i de vårdnadstvister som går upp i svenska rättssalar. Mamman har bestämt sig för att frysa ut pappan, på grund av att hon anser att han inte är någon bra förälder/person. Hon vägrar låta barnen träffa pappan och vill inte ha någon kontakt kring vårdnaden.

När pappan sedan stämmer mamman på vårdnaden, för att få en chans att komma tillbaka in i sina barns liv, blir han av mamman anklagad för både det ena och det andra och hamnar i en försvarsställning där bevisbördan är hans. Han måste alltså på eget bevåg försöka presentera bevis på att han är en bra förälder, och att han visst har försökt få till stånd ett samarbete kring vårdnaden. Samtidigt hävdar mamman det motsatta. Vem rätten i majoriteten av fallen väljer tror på? Gissa själva.

Dags att göra upp med förlegade könsroller

Det finns fortfarande en grundmurad uppfattning i vårt samhälle om att barn framför allt hör ihop med sin mamma. Och att mammor skulle ljuga på grund av en hämndvilja mot sin före detta finns tydligen inte på kartan. Bara i de fall där pappan kan presentera uppenbara bevis på att mamman vägrat samarbeta kring barnen, och dessutom har socialnämndens representanter med sig till hundra procent, kan rätten döma till fortsatt gemensam vårdnad, eller i vissa fall tilldela pappan vårdnaden. Det sistnämnda ses dock fortfarande som något suspekt av många.

Självklart kan en pappa vara en lika god vårdnadshavare som en mamma, och ge sitt barn en trygg uppväxt och en god uppfostran. Kanske har han till och med bättre förutsättningar än mamman att respektera umgängesrätten och se till att hans barn får träffa sin mamma regelbundet. Men tyvärr avspeglas inte denna självklarhet i de domar som 2019 fortfarande utdöms i vårdnadstvister i Sverige. Låt oss hoppas att de kommer att göra det under det decennium som nu står för dörren. Gott nytt år!

Läs mer om vårdnadstvister på https://www.vårdnadstvist.nu/

Funderar du på att bli arkitekt?

25 Dec 2019

Funderar du på vad du ska bli när du blir stor? Som kvinna, ska man inte låta sig begränsas av några yrken, som andra kanske tycker inte passar för en kvinna. Vill man bli byggare så ska man bli det även om man är tjej. Om du vill bli arkitekt, är det många kvinnor som redan är arkitekter, och hittills har vi inte sett att det har varit svårare för kvinnor att lyckas med arbetet som arkitekt.

Kvinnor är ju minst lika kreativ och uppfinningsrika som män. Därför kan även kvinnor utbilda sig till och arbeta som arkitekter. Så om du funderar på om du som kvinna kan arbeta som arkitekt, är svaret att det kan man visst! Det finns inga problem med det, tvärtom. Det är alldeles möjligt att bli arkitekt om man drömmer om att bli det.

Bra ha ledareganskaper som arkitekt

Det kan vara en fördel om man har ledaregenskaper, som arkitekt. Under byggets gång ska man leda bygget. Det är arkitekten som har tänkt ut alla praktiska saker som man bör tänka ut när man ritar hus. Det är till dig som byggarna sedan kommer att komma för olika saker som ska lösas. Det är inte alltid så att arkitekten leder bygget av hela huset, men som arkitekt kan man behöva ge konsultation till dem som ska bygga huset som man har ritat.

Arbeta som arkitekt mycket kreativt

Som arkitekt är det sedan viktigt att man är kreativ och kan arbeta kreativt. Som arkitekt gäller det att lyssna till de behov som kunden kan ha och presentera lösningar som ska finnas i huset och som ska vara tillgängliga för kunden. Ibland får man uppdrag som inte handlar om att rita ett helt nytt hus, ibland vill kunderna bara ha en bra ritning på en renovering. Då ställs förmågan att på prov att hitta lösningar i den konstruktion som redan finns.

Positivt med kvinnliga och manliga arkitekter

Det är positivt om det blir många kvinnliga arkitekter. Kvinnor tänker annorlunda än män och kan bidra med sitt kunnande när det kommer till husritningar. De kan ge helt annorlunda lösningar på renoveringar, ritningar och materialval. Det har redan dominerats så mycket av manliga arkitekter, så det är verkligen dags för kvinnliga arkitekter tar plats på marknaden. Ett område som domineras av kvinnliga arkitekter är inredare. Så det kanske är dags för fler manliga inredare och fler kvinnliga husritare? Läs mer om arkitekter på: arkitektbyrå.nu

Vad händer när man blir arbetslös?

15 Dec 2019

Har du någon gång varit arbetslös? De flesta har varit det precis efter en utbildning, antingen just efter att man har gått ut gymnasiet, eller när man precis har gått färdigt en utbildning på högskola, universitet eller yrkeshögskola. Det kan ta olika lång tid innan man hittar ett arbete. För den som söker gäller det att vara aktiv, skriva ett fint Curriculum Vitae, CV och personliga brev som man sänder till potentiella arbetsgivare. Eller så bör de även besöka en Arbetsförmedling som kan hjälpa dem att hitta ett jobb.

Men drabbas man av arbetslöshet mitt i livet, kanske arbetsgivaren går i konkurs, blir uppköpt eller på annat sätt förändras så att personalen förändras på något sätt, då blir en arbetsförmedling allt viktigare. Det är ju de som ska intyga a-kassorna att man som vuxen aktivt söker arbete och är därmed är berättigade till arbetslöshetsersättning. 

Arbetslöshetsersättning är ju en egen försäkring

Egentligen är ju arbetslöshetsersättning, en försäkring som alla som betalar in till, har rätt till så snart de blir arbetslösa. Men ska man få ut ersättning av den a-kassa som man tillhört och har betalat till, då ska man göra allt det som de statliga Arbetsförmedlingarna har bestämt; man måste söka ett visst antal jobb varje dag och varje vecka och varje månad. Gör man inte det, och besöker Arbetsförmedlingen, då går man miste om ersättningen från den egna a-kassan. Man kan ju tyck att det är ganska orättvist, då en a-kassa är ju bara som en egen försäkring. Precis som när man betalar för en hemförsäkring. Då betalar man ju för att inget händer i det egna hemmet. Men skulle man drabbas av brand, eller någon annan skada i sitt hem, då måste man ju få ersättning. På samma sätt är ju även en arbetslöshetsförsäkring, men nähä. Det ska inte gälla här.

Allt skulle rasa om alla blev arbetslösa

Det som är grejen med a-kassa fastän det är en försäkring som ska utlösas när man blir arbetslös, är att om alla blev arbetslösa, skulle ju pengarna snabbt bli slut. Därför krävs det att det endast är en liten klick som är arbetslösa, medan resten (majoriteten) fortfarande arbetar och betalar in till a-kassan så att de få som är arbetslösa får ut av sin ersättning. Sedan får de heller inte vara arbetslösa särskilt lång tid. Är de arbetslösa i flera år, blir de uteslutna ur a-kassan. Då blir de plötsligt utan pengar. Och har de inte åldern inne, och kan få pension, ja då blir de helt och hållet utan pengar.

Vad säger sambolagen om bodelning?

25 Nov 2019

Är det så att man bor på samma adress; har samma folkbokföringsadress, och har varit ett par – inte bara vänner – ska man anses ha varit sambor. Som varande sambor, ska man dela lika på det som man har köpt tillsammans för att leva som sambor. För de flesta har man skaffat en gemensam lägenhet eller hus tillsammans. Då ska man sedan dela på det huset, radhuset eller lägenheten när man ska skilja sig.

Jag vet att det är många kvinnor som inte tänker på att ta det ekonomiska ansvaret när de skiljer sig från en man; oberoende om de har flyttat ihop som sambor eller om de har gift sig. När de sedan har skilt sig, har de knappt någon ekonomi och ingen möjlighet att klara sig på egen hand. De är helt i händerna på sin man – eller före detta man. De kvinnorna brukar gå tillbaka till sin sambo, eller man.

Våldsamma män kan fortsätta våldet ekonomiskt

Jag har märkt att om det är så att det har förekommit våld i ett förhållande så kan våldet fortsätta efter det att paret har skilt sig. Tänk dig att du har levt med en man som i år efter år har isolerat  dig. Kanske han har fått dig att sluta jobba, för han tycker inte att du behöver det. Sedan tycker han inte att du ska ha kontakt med din familj, dina vänner, dina syskon och har isolerat dig helt och hållet. När det är dags att skilja sig, blir han riktigt våldsam och hotar att döda dig. Den enda utvägen som du har, är att fly till en kvinnojour. Det enda som du får med dig till kvinnojouren är dina kläder och personliga tillhörigheter.

Det ekonomiska våldet

När du sedan vill få tillgång till alla dina saker, möbler och tillhörigheter, så vägrar han att öppna dörren. Du får inte komma in, du får inte hämta dina saker, än mindre ta alla dina möbler och kära ägodelar. Det är då som man måste göra en polisanmälan, och be en polis följa med när man hämtar sina tillhörigheter. Sedan måste man anlita en advokat som kan hjälpa en att göra en någotsånär rättvis bodelning. Och det behöver inte alla gånger ha varit ett våldsamt förhållande, som kvinnorna är utanför när det gäller det ekonomiska. Många kvinnor, även i vanliga förhållanden står helt slätt när de skiljer sig från mannen. De har ingen ekonomi, har kanske aldrig betalat en räkning, eller har dålig koll på det hela. De stackarna får börja om från början. Bli inte en sådan kvinna! Skaffa dig koll på ekonomin redan nu.Här kan du läsa mer om bodelning på: svenskbodelning.se.

Svårt hitta bra asyladvokater i Stockholm

15 Nov 2019

Idag är det svårt att få tag i en duktig asyladvokat i Stockholm. Det är ett problem som inskränker rättssäkerheten för människor på flykt. Det behövs skärpta krav från Migrationsdomstolen för att komma tillrätta med problemen, men vi privatpersoner måste också engagera oss och ställa krav.

Det finns flera anledningar till att det är svårt att få kompetent hjälp med asylärenden. En är att Migrationsverket ställer för låga krav på de advokater och jurister de anlitar som ombud. Det är inte ens ett krav att de ska ha kunskap inom migrationsfrågor, något som kan tyckas otroligt men tyvärr är sant.

Flicka och gosedjur med familjen hos advokaten

Alla asylsökande har rätt till juridisk hjälp

Många människor kommer till Sverige och söker asyl. Den första instansen som tar beslut om asylärenden är Migrationsverket. Som asylsökande har man enligt svensk lag rätt till skattesubventionerad hjälp av en advokat eller jurist, och det är oftast Migrationsverket själva som förmedlar den kontakten. Advokaterna ska bistå de asylsökande genom hela processen, som kan vara utdragen med mycket väntetid.

Överklagan till högre instanser

Får den asylsökande avslag på sin ansökan av Migrationsverket kan de överklaga, först till en lokal migrationsdomstol och sedan till Migrationsöverdomstolen. Tyvärr förekommer mycket slarv med överklaganden och handläggning av de asylsökandes ärenden, och det är asyladvokaterna som slarvar. Överklaganden lämnas in för sent, varpå beslut om utvisning vinner laga kraft och personen måste lämna Sverige utan att ha fått sitt ärende prövat i domstol. Advokater tar betalt av sina klienter samtidigt som de fakturerar Migrationsverket och så vidare. Ofta uppdagas slarv och fusk när det redan är för sent, ibland inte alls.

Allt fler anmälningar

Det kommer in fler och fler anmälningar mot asyladvokater i Stockholm. Det är både Migrationsverket och asylsökande själva som anmäler, och anledningen är både ett ökat antal ärenden men också att allt fler oseriösa advokater tar sig an asylärenden. Många advokater är missnöjda med arvodet för asylärenden och tar på sig alltför många uppdrag, som de sedan inte klarar av att hantera. För den enskilda asylsökanden blir det ett lotteri om han eller hon ska få kompetent rättshjälp i sitt livs kanske viktigaste fråga.

Att hitta en bra asyladvokat i Stockholm

Få av de riktigt stora advokatbyråerna i Stockholm hanterar asylärenden idag. De som gör det erbjuder för det mesta många duktiga och kompetenta asyladvokater, men det finns tyvärr också många firmor, framför allt mindre firmor med bara en eller ett par anställda advokater, som specialiserat sig på asylärenden eftersom det är lättförtjänta pengar som inte kräver någon större motprestation. Hur samvetslöst detta än kan tyckas så är det en strategi som fungerar, och att människor blir lidande på grund av detta tycks inte vara något de bryr sig om.

Men det är också viktigt att påpeka att de allra flesta asyladvokater i Stockholm är seriösa jurister med bra koll på sitt ämne. Det finns dessutom många asyladvokater som aktivt propagerar för en mer rättssäker och kontrollerad asylprocess.

Vad kan vi vanliga medborgare göra?

Vi vanliga Stockholmare borde engagera oss mer för att slarvet med asylärenden ska minska. Om du vill hjälpa till kan du vända dig till Amnesty, som tagit upp frågan och konstaterat att kunskaperna och kompetensen varierar avsevärt bland dem som tar uppdrag som asyladvokater. Du kan också skriva till dina lokala politiker i Stockholm och till Migrationsverket. Alla människor som kommer till Sverige för att söka skydd har rätt till en korrekt hanterad asylsökningsprocess som inte förstörs av oseriösa advokater som vill tjäna snabba pengar.

Här kan du läsa mer om hur en seriös advokatbyrå i Stockholm arbetar med asylärenden: https://www.asyladvokatstockholm.se/

När man gör chefsrekrytering i Stockholm

14 Nov 2019

Stör det också dig, när, till exempel, en reporter intervjuar någon politiker, eller ledande företrädare för något bolag säger att de inte är feminister, och inte är intresserade av kvoteringar in till chefsposter säger att: "för mig är det inte viktigt att det är en kvinna på ledande posten som VD, utan för mig är det kompetens".

Man undrar ju om man ska skratta eller gråta när man hör en så idiotisk ska sägas av en ledande politiker eller samhällsledare. Som om "kvinnor" hade lägre "kompetens" än en man. Särskilt när man tänker på det faktum kvinnor både har högre utbildning än män – generellt sett, och bättre resultat från skolorna.

Visar prov på komplett okunnighet

Så vad menar en man när han säger att han bryr sig, endast om "kompetens"? Antagligen är han dum i huvudet, inte genomtänkt och helt blind för vilka patriarkala mönster som härskar bland landets företag, bolag och ledande chefsposter. En sådan politiker eller ledare har inte fattat någonting om vilket massivt motstånd som en kvinna kan möta när hon vill ha ledningen över ett företag; denna massiva mur av motstånd mot att en kvinna ska leda män i ett bolag.

Därför behövs kvotering av kvinnor

Eftersom detta bara är en av många, många män som inte förstår vilka villkor en kvinna har att jobba med, så behövs det kvotering av kvinnor till chefsrekrytering i Stockholm. Vad som menas med en "kvotering" innebär nämligen att man när man har exakt samma meriter, erfarenheter och utbildning, väljer en kvinna, istället för att återigen välja en man. Det betyder kvotering – och inget annat. När man väljer att kvotera in kvinnor till en ledning i ett företag, politiskt parti eller liknande, så visar det på att här är ett företag som har tänkt till en och två gånger och inte bara springer på som man annars alltid har gjort på denna planet. Det innebär att det är personer på företaget som förstår vilket massivt motstånd som kvinnor som vill bli ledare, möter när de visar ledaregenskaper i en organisation.

Hur länge ska det vara så här?

Man kan ju undra hur länge det ska vara så här. En ljuspunkt i detta är att dagens unga inte bryr sig om sådana fördomar som präglar de som idag är medelålders och äldre. Kanske alla de måste dö innan dagens unga kan komma från alla dessa idiotiska fördomar mot kvinnor och deras kompetens. Upp till kamp, tjejer!

Det segregerade RUT-avdraget

30 Sep 2019

Statens RUT-avdrag har fått kritik sedan det infördes. Man talade redan från början om att det skulle bli till ett slags “pig-avdrag” som enbart skulle ge fördelar till dem som redan hade mycket pengar - en slags återgång till en förgången tid då folk hade råd att ha hembiträden istället för att ta hand om sina egna hushållssysslor.

Frågan har skapat splittring inom både politiken och samhället. Här tar vi en titt på vad RUT-avdraget faktiskt har resulterat i hittills efter ett antal år.

Dammsugarmunstycke på trägolv.

Har skapat många nya jobb

Bidraget har faktiskt lett till att skapa många nya arbetstillfällen, framför allt för personer som har låga chanser att skaffa sig ett annat arbete. Jobb inom städbranschen och andra former av serviceyrken är en bra startpunkt för dem som står utanför arbetsmarknaden idag. 

Tack vare att det inte krävs några specifika kvalifikationer och att yrkena är relativt enkla att lära sig så öppnar de upp en dörr för dem som behöver få in en fot på arbetsmarknaden. 

I och med att RUT-avdraget nu har utökats till att omfatta mer än enbart hemstädning så har ytterligare arbetstillfällen skapats, bland annat inom trädgårdsskötsel och snöskottning, tvätt, datorservice med mera.

De rikaste utnyttjar bidraget mest

Det som ursprungligen var tänkt med bidraget, nämligen att fler som annars skulle ha svårt för att betala för denna typ av tjänster skulle få råd, måste anses ha misslyckats. När man tittar på statistiken så blir det nämligen väldigt tydligt att de som utnyttjar bidraget mest är personer med höga inkomster som utan problem skulle ha råd att betala för tjänsterna även utan skatteavdraget.

Det måste anses vara ett misslyckande då det är stora summor pengar som kommer personer till nytta som egentligen inte har behov av dem. Samma summor skulle säkerligen kunna läggas på sjukvård eller skola istället och istället komma hela samhället till nytta.

Hur kan övriga få råd?

Vi står alltså inför ett dilemma där RUT-avdraget visserligen skapar arbetstillfällen, men bidraget i sig huvudsakligen utnyttjas av rika. Frågan är alltså om bidraget bör vara kvar och i så fall hur man skulle kunna göra för att stimulera användningen bland låg- och medelinkomsttagare. Skulle man kanske kunna sätta en gräns för hur hög inkomst man får ha för att kunna utnyttja bidraget? Eller handlar det mer om attityder och att människor med lägre inkomst fortfarande anser det vara något för rika att ta hjälp med hemstädning och andra tjänster som underlättar vardagen?

ROT-avdraget är mer lyckat eftersom människor automatiskt använder sig av det när det handlar om bygg- och renoveringsprojekt som de verkligen behöver. Där är fördelningen mellan olika inkomstgrupper jämnare.

Vad gäller för gemensam vårdnad?

24 Sep 2019

Det är många som separerar nu, så känns det som. Eller har man det alltid varit så här, men är det jag som har kommit i den där åldern när man upptäcker vilka som separerar och som skiljer sig?

Det kanske var jag som var i den där åldern när "alla" förlovade sig. Då trodde man att "alla" gjorde det, bara för att de som gjorde det, var mina kompisar – och så jag då förstås. Sedan kändes det som att "alla" fick barn, bara för att det var mina kompisar som gjorde det – och jag fick barn. Och nu känns det som att "alla" skiljer sig. Barnens dagiskompisars föräldrar gör det. Kanske nästa fas är när "alla" hittar en ny och bor i en bonusfamilj? Vad ska hända sedan? Ska "alla" få vuxna barn och bli ensamma? Hu då.

Vad gäller för gemensam vårdnad?

Förgriper man sig på ett barn är man ingen förälder

En del av ens barns föräldrar blir riktigt osams. De allra flesta blir ju inte det. De allra flesta är normala människor som kan komma överens med den förälder som man faktiskt har fått barn tillsammans med. Sedan finns det et fåtal som faktiskt inte borde ha barn – får man verkligen tycka det numera? Det är ju så inkorrekt att tycka sådant. Det är inte PK – politiskt korrekt att tycka att vissa inte borde få bli förälder och få barn. Men i mitt tycke; så är man våldsam mot barnet eller barnets mamma, så har man förlorat rätten att ha hand om sitt barn. Har man förgripit sig sexuellt eller fysiskt på barnet (oavsett om man är mamma eller pappa) har man förlorat rätten att ha ett barn. 

Psykiskt sjuka bör få allt stöd de kan få

Däremot kan jag tycka att någon som är psykiskt sjuk, borde få allt stöd som krävs för att kunna vara en bra förälder, men den personen bör inte ensam få rätten att ansvara för sitt barn eller fatta beslut om sitt barn. Allt beror på hur dålig man är, är man skvatt galen bör man ju skydda barnet från den föräldern. Dessutom är det ju inte alla psykiskt sjuka som fattar att de är psykiskt sjuka – och hur gör man då?

Alla barn har rättigheter och inga skyldigheter

Att ha gemensam vårdnad om barn borde inte vara en rättighet. Det borde vara en skyldighet. Att ha vårdnaden om ett barn innebär så mycket ansvar, att aldrig bli våldsam mot barnet, att aldrig se barnet som en rättighet eller att barnet är till för mig, mina behov och min tillfredsställelse. Ett barn har bara rättigheter och en förälder har bara skyldigheter. Så tycker jag!

Hantverksföretag behöver bli bättre på att locka kvinnor

17 Sep 2019

Hantverkaryrken kämpar fortfarande med att könsfördelningen är väldigt sned. Kolla runt på nätet på lite olika hantverkarfirmor som exempelvis golvslipare, snickare och VVS-firmor så kan du enkelt se själv - killar och idel killar. Gå ut och käka lunch så märker du snabbt vilka det är som kommer i målarbyxor eller byggaroutfit.

Man blir givetvis förvånad och glad när man anlitar någon för en hantverkstjänst och det dyker upp en tjej. Det är rätt fånigt att det FORTFARANDE är på det viset. Hur kommer det sig att det är så få tjejer som väljer dessa yrken, särskilt som de är rätt så bra betalda och väldigt efterfrågade på arbetsmarknaden?

Varför blir så få kvinnor hantverkare?

Ett rakt svar på varför det ännu är så få kvinnor som väljer att bli hantverkare finns egentligen inte. Det handlar ju definitivt inte om kompetens och i de flesta fall heller inte om kroppsstyrka. De flesta hantverksyrken idag kräver inte att man är överdrivet stark eller lång, och kvinnor och män kommer ju, som bekant, i olika storlek och form.

En vild gissning är att det handlar om djupt rotade föreställningar kring hur en hantverkare ska vara och se ut och att det blir en viss jargong på den typen av företag. Kommer man in som ensam tjej kanske man känner att man inte passar in.

Byggbranschen har blivit bättre

Tar man en titt på byggbranschen så har det ändå blivit bättre. Det finns många härliga exempel på tjejer som har valt att bli snickare och gärna delar med sig av vad de gör via sociala medier och sina egna bloggar. Fler såna exempel behövs och fler tjejer som syns överlag ute i hantverksyrkena som kan visa andra att det faktiskt går att jobba med sånt även som tjej.

På besök hos en hantverkare i Sollentuna så blev det snabbt tydligt att det går framåt i den förorten. Den lokala gymnasieskolan är duktig på att locka till sig även tjejer till byggprogrammet och ett flertal av de som jobbade i just det här projektet var tjejer. Så kul att se! Man kan bara hoppas på fler exempel av den typen.

Vad tror ni? Vad är det som behövs för att få in fler tjejer, transpersoner och andra i hantverksyrken?

Många tjejer som gör rumplyft nu

5 Sep 2019

Har du också märkt det? Att det numera vimlar av tjejer som har putande läppar (som en anka) och gigantiska ögonfransar? Det har verkligen hänt något när det kommer till skönhetsingrepp. Var och varannan går till sin skönhetsklinik och gör olika ingrepp. Det verkar som att "alla" gör olika eller något slags ingrepp antingen i sitt ansikte eller på kroppen. Det har verkligen blivit mycket vanligare nu än för bara tio år sedan. Då var det knappt någon som gjorde något skönhetsingrepp. Kanske man på sin höjd färgade håret eller gjorde om sina naglar. Botox, filler eller andra ingrepp var det bara artister och filmstjärnor som gjorde, men numera är det vanligt att vem som helst gör dessa ingrepp.

Hela kroppen görs om

Och det är numera inte bara ansiktet som man injicerar med botox, filler eller förlänger ögonfransar. Det är många som gör bröstförstoringar och rumplyft. Det är så vanligt att man nästan blir förvånad om man ser någon som INTE har gjort det. I alla fall bland alla "kändisar", men förvånansvärt många fler verkar göra bröstförstoringar. Bland helt "vanliga" människor gör man bröstförstoringar och rumplyft. Och varför inte? Det är inte bra alls om man inte är nöjd med sin kropp. Det blir en otrolig frustration om man ständigt och jämt är missnöjd med sin kropp. Nu kan någon protestera och säga att det bara är att ändra sin attityd och vara "nöjd" med sin egen kropp, såsom den egentligen ser ut. Men om man inte kan det då? Om man försöker och försöker och möter andra som tycker att man ska göra om sin kropp – då kan en operation verkligen göra så att man blir väldigt nöjd med sin kropp.

Att bli nöjd med sin kropp

Om vi säger att den som är missnöjd, gör en operation, som hon, eller han verkligen har drömt om under en längre tid. Om operationen blir bra och hon eller han blir riktigt nöjd efter operationen, mår vederbörande bra. Hela livet kanske blir ljusare, det blir lättare att leva. Självförtroendet kanske växer och blir bättre. Hela livet leker. Ska man då säga till den personen att hon eller han, ska bli "nöjd" med sin kropp som den är? Nej, det skulle vara ganska så grymt. Då är det faktiskt bättre att operera den och blir just så där nöjd som man kan bli när ens egen kropp ser ut precis som man önskar den. Läs mer om rumplyft här: https://www.rumplyft.nu.

Fler kvinnor borde pensionsspara

16 Jul 2019

Jag vet inte om du har följt med i utvecklingen när det kommer till det otroligt dåliga pensionssystemet som drabbar allt fler som går i pension. Själv kommer jag väl att få dålig pension, eftersom storleken på min pension inte bara är beroende av hur mycket jag arbetar, utan även hur bra det går för vår samhällsekonomi. Det är märkligt att framtida pensionärer ska betala för hur bra det går för företagen i landet. Det är så vårt pensionssystem är utformat; den allmänna konjunturen styr hur mycket vi får i pension. Så om våra företag väljer att placera allt sitt kapital i utlandet, där de får mer för pengarna, än att investera dem i Sverige, så drabbar det framtidens pensionärer. Det drabbar även en del pensionärer som just nu går i pension. Det är lite ofattbart att detta system accepterades av oss. Det skedde ju när sossarna satt vid makten och ingen reagerade, utan allt godtogs ändå.

Borde inte vi göra på samma sätt?

Så om företagen för så här, borde också vi göra på samma sätt, eller hur? Företagen gör ju bara det som är bäst för dem, och då borde också vi göra likadant. Nu har det blivit upp till var och en att se till så att man har någon pension över huvudtaget. Vi måste alla spara själva till vår egen pension. Farbror staten gör ju inte det längre åt oss. Och som vanligt är det vi kvinnor som drabbas mest, det är ju fortfarande mest kvinnor som ser till att ta ansvar för hem och familj. De arbetar färre dagar under en hel livstid, för att kunna ta hand om sin familj. Därför borde alla kvinnor spara, men inte genom att sätta in pengarna på banken. Det ger ju ingenting längre. Det slags sparande som ger mest i ränta är ju på börsen. Så tokigt har det blivit.

Det mest lukrativa sparande är i fonder

De bästa sparandena är att göra det i olika slags fonder. De har nämligen minst risk, men ger en bättre ränta än ett sparkonto på banken – och varför ska de ha våra pengar? De tar bara jättemycket betalt för att man sparar i deras försäkringar. Under hela den tid som jag har sparat i en fond som banken har skött åt mig, i mer än 20 års tid, har ingenting hänt, mer än att den blir större för varje år som jag sparar, men någon större ränta har de inte gett. Det borde säga allt! Läs mer om fondsparande antingen i en fastighetsfond/infrastrukturfond på: https://www.kapitalförvaltning.biz.

Fler tjejer borde starta eget

16 Jun 2019

Det finns så otroligt många kreativa och kunniga tjejer därute, tjejer som skulle kunna vara förebilder och verkligen hjälpa till att driva vårt samhälle i en annan, mer hållbar och positiv, riktning. Tjejer som är experter på musik, teknik, konst, byggteknik, film, ja allt vad du kan tänka dig. Dessa tjejer skulle kunna jobba som konsulter eller frilansare och de skulle kunna få massor av uppdrag och hjälpa till att en gång för alla kasta fördomarna om kvinnlig inkompetens på historiens sophög. Men för det krävs det att man har modet att starta eget, och det är tyvärr något som många tjejer drar sig för.

Stötta och peppa varandra

”Det innebär en för stor risk, det skapar otrygghet, jag behöver en fast inkomst och ett stabilt liv för att kunna skaffa familj”, ofta hörs dessa invändningar från kvinnor samtidigt som deras män gladeligen satsar allt på ett kort och startar företag, trots att de i många fall knappt vet vad de gör. Detta måste det bli ändring på!

Vi tjejer måste bli bättre på att stötta och peppa varandra, så att fler tjejer får modet att starta företag. Dessutom bör vi göra aktiva val när vi konsumerar varor och tjänster, och välja att anlita företag som drivs av tjejer. På så sätt kan vi underlätta för de generationer som kommer efter oss, så att det för dem blir något helt naturligt att tjejer kan starta företag likaväl som killar.

Du måste inte vara expert på ekonomi

Många tror att det är mer komplicerat än det egentligen är att driva företag. Visst; bokföring, moms, arbetsgivaravgifter, det tar sin tid att komma underfund med hur det där funkar, men du måste inte vara expert på allt det för att driva företag. Du kan gott och väl koncentrera dig på din verksamhet och på att skaffa kunder, och överlåta ekonomibiten till en redovisningsbyrå.

En redovisningsbyrå kan hjälpa till med mycket, från att fylla i inkomstdeklarationen till bokföring och avancerad skatteplanering. Du bestämmer själv vad du vill ha hjälp med, och redovisningsbyrån tar betalt per timme. De flesta som driver eget företag tar hjälp med hela eller delar av ekonomibiten av en redovisningsbyrå. Om du vill kan du alltid lära dig efterhand och ta över mer och mer, men i början är det också en trygghet att veta att saker och ting sköts på rätt sätt och att du inte behöver bli anklagad för att ha gjort något fel.

Redovisningsbyrå i Stockholm

Det finns många redovisningsbyråer i Stockholm, och det är lätt att hitta en redovisningsbyrå med vana av den bransch du verkar inom. För musiker och scenartister är det bra att välja en redovisningsbyrå som har koll på lagar och regler kring underhållningsbranschen, och för någon som ägnar sig åt att till exempel sy kläder så är det bra att ha koll på textilbranschen och så vidare. Många företag som erbjuder redovisning har denna typ av specialinriktning, så det är helt klart en bra utgångspunkt när du ska välja redovisningsbyrå i Stockholm.

Bli en förebild

Om du när en dröm om att stå på egna ben, kör på och låt dig inte hindras av olyckskorpar som kraxar om hur komplicerat och osäkert det är. Faktum är, att har du en talang och en förmåga att knyta kontakter så är företagarlivet något för dig. Du kommer förhoppningsvis att kunna försörja dig på det du kan och älskar, och du kan ta hjälp av en redovisningsbyrå i Stockholm för att sköta bokföring och deklaration, så att du har tid och kraft att fokusera på kärnverksamheten. Ta steget och bli en förebild för andra tjejer!

Äga och renovera sitt eget hus

13 Jun 2019

Hur är det att äga och ta hand om ett eget hus? Man måste ju inte vara man för att ta hand om sitt eget hus. Det vet väl alla? Hoppas kan man ju alltid. Som kvinna och husägare, gäller ju samma sak som för vem som helst. Att äga ett hus innebär att man är beredd att arbeta en hel del med huset. Kan man inte mycket om fastighetsskötsel, blir man tvungen att lära sig det som inte finns från början. Alla hus behöver ses över med regelbundenhet. Är det inte något med fasaden händer det alltid något med taket och är det inte taket som behöver renoveras, är det fönster eller något annat. Inredningen inomhus behöver med regelbundenhet målas eller tapetseras om. Kan man inte det själv, bör man ha bra kontakter med duktiga hantverkare som kan arbeta med sådant.

Målare är alltid bra att ha kontakter med

Målare behövs hela tiden. Är det inte inredningen som behöver målas om, är det alltid något annat. Även hus med fasader av tegel eller puts behöver regelbunden ommålning. Du visste väl att det går att måla om tegelfasader? Huvudsaken är att man använder rätt målarfärg. Om man inte känner till de olika målarfärgerna kan man alltid fråga hantverkarna, de har oftast kunskap om alla olika målarfärger, eller så pratar man med färghandlarna. De kan oftast de egna marknadsförda produkter. Vill man arbeta med renoveringar med byggnadsvård, finns ideella föreningar som arbetar med detta. Man kan ta kontakt med dem och få många bra tips och råd.

Är det dags att renovera fönster?

Att renovera fönster är inte lätt. Bäst är väl om man har underhållsfria fönster. Plastfönster är inte bra att ha. Det är så förkastligt att ha plastfönster. De ger en otroligt dålig inomhusluft, för att inte prata om skadorna på miljön både vid tillverkning och sedan vid destruerandet. Vad ska man göra av med plastfönster som det tar flera 100-tals år innan de försvinner? Så idiotiskt! Då ska man skaffa sig fönster som är både miljövänliga att tillverka och som går att renovera och som även är nedbrytbara den dagen som man inte vill ha dem längre. Det viktiga med fönsterrenoveringar är att man är noggrann och gör arbetet ordentligt. Man ska inte ha bråttom när man renovera dem.

Har man gjort ett fönster och gjort det noggrant, ska man sedan göra om samma arbete med resten av husets fönster, det vill säga med 9-10 till fönster. Om du inte vill göra det arbetet, kan du alltid boka hantverkare som gör det i stället. Läs mer här om det.

Hemstädning i Stockholm är alldeles för billigt

3 Jun 2019

På senare år har det blivit vanligt bland allt fler familjer, framför allt i Stockholm, att anlita städhjälp. Något som tidigare mest setts som en överklassgrej har plötsligt blivit stort i medelklassen. Många har svårt att hinna med vardagen, och då är städning något man gärna slipper genom att betala en slant för det. Sedan hemstädning inkluderades i RUT-avdraget har det också blivit betydligt billigare att anlita städning, och numera har man i Stockholm vant sig vid att man kan få sin lägenhet städad för bara ett par tusen kronor, vilket så klart är långt mindre än vad till exempel en hantverkare som en elektriker eller snickare kostar att anlita.

Egentligen är det väl inget konstigt med att man vill ta hjälp med städningen, och jag tycker absolut inte att det skulle vara något moraliskt fel med att ta hjälp med städning. För mig är det en service som erbjuds i hemmet på samma sätt som när man tar hjälp av en målare eller en golvläggare. Men det som stör mig är att priserna är så fruktansvärt låga i städbranschen. Det är så typiskt att så fort ett yrke ses som ”kvinnogöra” så är det i folks ögon värt betydligt mindre än när en man utför det.

Vad är du villig att betala för städning i Stockholm?

Städare tjänar alldeles för lite pengar. Och de låga priserna har även en annan dyster baksida. Städbranschen är full av exempel på oseriösa aktörer som lurar sina anställda och undanhåller skatt och gör sig skyldiga till andra brott. En del personer som driver städfirmor låtsas på pappret ge sina anställda en bra lön, men kräver sedan tillbaka den svart mot att kvinnorna (ja, det är nästan alltid kvinnor) ska få behålla jobbet. Det här rör sig inte om några resursstarka människor ur medelklassen som vet sina rättigheter, utan ofta om nyanlända som desperat försöker skapa sig en framtid i Sverige och hamnar i klorna på skrupelfria arbetsgivare.

Problemet är inte bara att dessa företag finns, utan att den köpstarka medelklassen sponsrar detta utnyttjande av arbetskraft, genom att ständigt pressa gränserna för vad man är villig att betala. Om alla hela tiden endast vill betala det billigaste priset gör ju det att oseriösa aktörer släpps fram och tar jobben, och de som satsar på schyssta villkor för sina anställda får svårt att locka kunder.

Hisnande orättvisor

Samtidigt lägger samma människor ner tiotusentals kronor på att få sitt golv slipat, eller, mitt värsta exempel, att låta styla lägenheten i samband med en försäljning. Här blir skillnaderna hisnande tydliga. En städfirma som tar 3000 kronor för att grundligt rengöra lägenheten in i minsta detalj ses som dyra, medan man i nästa sekund gladeligen betalar en ”inredningsdesigner” 25 000 kronor för att placera ut några kuddar och byta ut tavlorna inför fotograferingen. Det är så galet att man tappar orden.

Vi måste göra aktiva val om vi vill undvika att utsatta människor, framför allt kvinnor, utnyttjas i Stockholm idag. Det duger inte att hela tiden kräva att städning ska vara superbillig. Vi måste aktivt leta upp de seriösa städfirmorna i Stockholm och välja dem som erbjuder bra arbetsvillkor och skäliga löner. Städning är ett hantverk, och det är ett tungt jobb. De som utför det är värda vår respekt och ska ges chansen att förtjäna sitt uppehälle utan att bli utslitna och utfattiga. Som det ser ut idag är de välbeställda stockholmarna som vägrar betala ordentligt för städning skyldiga till att kvinnor utnyttjas av oseriösa aktörer.

Är städyrket en kvinnofälla?

13 May 2019

Det finns några olika kvinnofällor, i en kvinnas liv. Det måste ändå konstateras. Tyvärr är familjebildning och barnafödande en sådan kvinnofälla. Det är ju  mycket positivt att kunna få barn och boilda familj, men tyvärr är det många kvinnor som har svårt att efter det ta sig fram och göra karriär efter att de har fått barn. Många män tjänar mer i lön än de flesta andra kvinnor. Dessutom är det många nya utgifter som tillkommer när man föder barn. 

En omöjlig ekvation att få barn

Det som händer många kvinnor när de får barn är de samtidigt går ner i lön, när de är hemma och vårdar sina barn. Samtidigt ökar familjens utgifter; många behöver en större bostad, en större bil, man behöver fler prylar hemma såsom skötbord, säkerhetsgrind och andra saker som man behöver hemma för att kunna ta hand om sitt barn. De flesta barnfamiljer skaffar sitt första hus just när de får barn. Det sker samtdigt som föräldrarna antingen går ner i lön, i och med att de väljer att vara föräldralediga och endast får ut en del av lönen.

Denna omöjliga ekvation kräver hjälp utifrån

Detta faktum att en barnfamilj behöver som mest resurser just när de får barn, samtidigt som de går ner i inkomster i och med att de väljer att vara hemma med sina barn, gör att de måste jobba ännu mer för att ha råd med nytt hus, ny bil och flera andra ökade utgifter. Oftast krävs det att de ändå går till jobbet, fastän det bästa för både föräldrar och barn vore att barn och föräldrar fick vara tillsammans och lära känna varandra. Det tvingar ut föräldrarna tillbaka till heltidsarbeten för att kunna försörja sig själva. Och ska föräldrarna kunna försörja sig själva och barnen, behöver de all hjälp utifrån som de bara kan få. Här kan du läsa om ett sådant företag i Västerås: https://www.hemstädning-västerås.se.

Företag inom Rut-branschen blir viktiga

Detta gör att det blir viktigt att anlita olika bolag som kommer hem till barnfamljerna och utför de olika tjänster som föräldrarna inte hinner med då de måste jobba för att försörja sig själva och sina barn. Men hur är det få med alla dem som arbetar i de hushållsnära tjänsteföretagen? Är det en kvinnofälla att arbeta med dessa tjänster? Det kanske inte är så roligt att som kvinna, gå hem till någon annan och arbeta och slita för att de som man arbetar hos, ska kunna vara mer med sina barn, om man själv har barn där hemma, som man i sin tur inte hinner träffa för att man själv är tvungen att försörja både dem och sig själva?

← Äldre inlägg

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.