Då bör du anlita juridiskt ombud i en vårdnadstvist

En vårdnadstvist bör alltid avgöras med fokus på barnens bästa. Men du kan behöva juridisk hjälp att argumentera för dig sak i infekterade konflikter.

En vårdnadstvist kan handla om så mycket mer än vårdnaden om barnen. I många fall spiller tyvärr andra konflikter i den spruckna relationen över på diskussionen om hur barnen ska ha det efter skilsmässan. Men när detta uppstår hamnar i princip alltid barnen själva i kläm på ett mycket olyckligt sätt.

En vårdnadstvist är uppslitande för alla inblandade, och inte minst för barnen. Det rekommenderas att i möjligaste mån lösa frågan om gemensam eller enskild vårdnad innan det går så långt som till en regelrätt tvist. Det är även viktigt att ta in extern juridisk hjälp om frågan blir mycket infekterad.

Klara vårdnadstvist med hjälp av juridiskt ombud

Med rätt advokat vid din sida kan du vara trygg med att inte bara dina utan även barnens bästa tas omhand. I lag är det nämligen reglerat att det alltid är med utgångspunkt i barnens bästa som en vårdnadstvist ska avgöras. Men det är dock inte alltid så lätt att avgöra exakt vad det innebär i ett individuellt fall.

Även om du tycker det är självklart att ditt ex inte är kapabel att ta hand om barnen hälften av tiden, är det inte säkert att hen själv eller ens en familjedomstol håller med dig – såvida du inte kan lägga fram din sak på ett övertygande sätt. Detta kan du låta ett juridiskt ombud hjälpa dig med.

Hitta mer info om vårdnadstvister på denna sida: vårdnadstvist.nu

24 Jan 2023

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.