Ergonomi - en fråga om jämlikhet

Att det inte bara är byggare som riskerar liv och lem på jobbet borde vara allmän kunskap, men tyvärr ser vi inte det – än, ska tilläggas. De flesta är medvetna om att takläggare riskerar sina liv när de är uppe på taken och ska lägga nya pannor och tegel, eller att sotare riskerar sina liv när de ska sota våra skorstenar. Men att även kvinnor riskerar att  skadas på sina arbeten är inte lika känt. Många är de inom vården som har riskerat sina hälsa på grund av tunga lyft, och då är det framför allt lyft av tunga patienter, patienter som ska stöttas, lyftas till och från toaletten, lyftas från en bädd till en annan och så vidare. Många av dessa lyft handlar om att den som stöttar patienten ska vrida sin kropp, och här är risken stor för felaktiga arbetsbelastningar.

Dags att kvinnors hälsa uppgraderas

Många känner heller inte till att stress kan ge skador på arbetstagarnas hälsa. Många ser stress som en naturlig del av deras arbetsdag. Tyvärr är inte stress något som en människokropp ska utsättas för längre än väldigt korta stunder åt gången. Stresshormonet kortisol kan ge stora skador på kroppen. Den kan tyvärr ge sömnlöshet, ”stressmage”, ökad fetma och värk i kroppen. Därför ska stressen gå ner på noll nivå efter att arbetstagaren har upplevt den under dagen, för att inte ge permanenta skador. Många inom vården upplever dagligen stress. Det är när de inte får de förutsättningar som de behöver för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Detta är inte allmänt känt, vilka skador stress kan ge på människokroppen. 

Sjukskrivna kostar samhället stora summor

Det är dags att få ner sjukskrivningar. Kvinnor är överrepresenterade inom sjukskrivningar. En del av det kan vara kvinnor som arbetar inom vården. Det är därför som samhället bör ta tag i detta och lösa kvinnorna från stressen som de upplever dagligen. Varje sommar, inför semestrarna upplever vården stor personalbrist. Var femte sjuksköterska har avslutat sina tjänster inom vården och gått till andra jobb. Denna ström från vården måste upphöra. Dags att sätta ner foten när det gäller kvinnodominerade yrken. Här är det viktigt att alla ger dem de rätta förutsättningarna för att kunna ge de sjuka den vård som de behöver. Hallå, vi lever i 2017, inte 1800-talet! Kan det vara så svårt?

Fler ergonombesök på arbetsplatserna

Det borde vara fler ergonomer på våra arbetsplatser som kunde förutsäga och stötta personalen inom vården. Det är viktigt att någon slår larm om den miljö vårdpersonalen arbetar inom. En ergonom kan både förutsäga framtida arbetsbelastningar, men kan även ge råd och tips om hur den kan bli bättre. Så fram för fler ergonomer till arbetsplatserna. Vill du veta mer om ergonomer? Läs här.

3 Jan 2018

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.