Vill du ansöka om ensam vårdnad?

Ett av de mest svårlösta områden inom familjerätt är vårdnadstvister. Svårlöst sett till både sakens känsliga natur, sett till att man från rättens sida oftast utgår från att barnets bästa ofta är gemensam vårdnad och sett till att det sällan finns några bevis utan där ord ofta står mot ord. Det kan handla om en långdragen procedur där man som exempelvis mamma upplever många djupa dalar rent känslomässigt, där man känner sig förminskad och överkörd och där man känner att man inte får komma till tals på det sätt man vill. 

Att man från Sveriges sida ser gemensam vårdnad som den bästa lösningen även efter en skilsmässa innebär dock inte på något sätt att man är chanslös att vinna en vårdnadstvist. Nej, men man har en ganska lång väg att vandra. En väg som man bör ha sällskap på och detta genom ett juridiskt ombud inom familjerätt som specialiserat sig på just vårdnadstvister. 

Skaffa rätt ombud i familjerätt 

Det viktiga med ett ombud inom familjerätt vid en vårdnadstvist är att denne kan föra ens talan och att hen kan lägga fram nödvändiga bevis som talar till varför man ska tilldelas ensam vårdnad om sina barn. Många ger upp på förhand; man tror att de skäl man anger inte är tillräckligt starka. I många fall så räcker skälen i fråga - de är bara inte tillräckligt starkt bevisade. 

Om din forne partner exempelvis vid upprepade tillfällen missar att hämta barnen på de tider ni kommit överens om, om han struntar i att lämna barnen eller om han på något annat sätt missköter sina åtaganden - struntar i att betala exempelvis - så har du faktiskt tillräckligt starka argument som talar till din fördel. Det som ditt ombud inom familjerätt kan göra är att samla dessa bevis och framföra dem i rätten. 

Vidare - om det exempelvis handlar om våldsamheter i hemmet så kan ditt ombud kontakta skolpersonal, samla in vittnesmål från vänner och bekanta, dokumentera eventuella skador och därigenom bygga upp ett tillräckligt starkt bevisläge som gör att du kan vinna den pågående vårdnadstvisten. 

Skicklig familjerättsjurist ger dig chansen

Du - på egen hand - skulle ha svårt att klara detta. Inte minst då det handlar om att du måste ta hand om dina barn under tiden och se till att dessa tar sig igenom hela vårdnadstvisten utan själsliga ärr. Det ombud du anlitar inom familjerätt kommer att vara med dig genom hela resan, bidra med sin expertis och vara ett rent stöd som du kan luta dig mot då vindarna blåser som allra värst. Det går att vinna en vårdnadstvist - men det krävs en expert inom familjerätt för att ge sig själv den chansen. 

9 Jan 2018

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.