Kan tjejer jobba som försvarsadvokater?

Hur är det att arbeta som försvarsadvokat? De flesta brott som begås när det kommer till våldsbrott, såsom misshandel eller dråp och mord, begås, tyvärr av män. Män är definitivt överrepresenterade när det kommer till misstankar och döms för våldsamma brott. Det kanske har med testoneronet att göra? Men alla män begår ju inte våldshandlingar, så det är ju uteslutet. Till det måste man också tillägga fler riskfaktorer när det kommer till våldshandlingar. Borde därför män försvara män? Det anser vi ju inte. Här radar vi några av de skälen till att även kvinnor kan vara alldeles utmärkta försvarsadvokater.

1. Ta tillvara den misstänktes rättigheter

Som försvarsadvokat är man skyldig att vara lojal mot sin klient. Det är nummer ett och det absolut viktigaste. Som advokat och upptagen i Advokatsamfundet, vilket man måste vara för att få kalla sig advokat och arbeta som det, förbinder man sig att vara sin klient trogen och inte motarbeta den personen. Det gäller då för försvarsadvokaten att för det första informera den misstänkta personen alla rättigheter som denne har. Vad som händer i en rättsprocess och informera vad den personen kan göra för att motbevisa polisens eventuella bevis som de har. För en försvarsadvokat kommer man in i utredningen ganska sent och måste arbeta i efterhand, då polisen redan i regel har hunnit utreda den som tas in för förhör och som delges misstankar om ett brott. Det kan också kvinnor göra.

2. Tänka kreativt och utanför boxen

En försvarsadvokat bör kunna tänka kreativt. Ska en försvarsadvokat kunna bevisa att den som de försvara är oskyldig gäller det att man kan tänka i flera steg; är det rimligt? Finns det något som talar emot att den som är misstänkt faktiskt är skyldig? Har den misstänkte alibi? Vad skulle motivet vara? Det är sådana frågor som en polisutredning ska ta reda på. Men inte bara det, även en försvarsadvokat kan göra egna efterforskningar som pekar på att den som är misstänkt faktiskt är oskyldig till brottet. Det kan också kvinnor göra.

3. Arbeta för att utredningarna om brott görs på rätt sätt

En försvarsadvokat arbetar för att polisutredningarna görs på rätt sätt och på sätt som är rättssäkra för den som är misstänkt. Skulle det vara så (och händer alltför ofta) att polisen har gjort något fel vid själva utredningen och förbisett händelser som kan tala mot att den som misstänkt i själva verket är oskyldig då måste försvarsadvokaten bevisa polisens felaktiga antaganden, och det är många gånger ett digert arbete men nog så viktigt. Och det kan kvinnor också göra.

Så, ja, kvinnor kan också arbeta som försvarsadvokater i Stockholm. Här kan du läsa mer: försvarsadvokatstockholm.biz.

17 Mar 2019

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.