Med bra ventilation trivs du både inne och ute i Stockholm

Idag är det lika viktigt att göra hus energieffektiva som att göra dem trevliga. Med rätt ventilation kan du trivas i Stockholm under många år framöver.

Allt fler tänker på energieffektivitet idag, både hemma och på arbetsplatser. Höga elpriser och påverkan på klimatet har gjort att många letar efter läckage som man kan täppa till eller anläggningar som kan bytas ut. Ventilationen står till exempel för en betydande del av energiåtgången i en byggnad i Stockholm.

Om man har en gammal ventilation kan det vara bra att byta ut den mot en mer effektiv och miljövänlig anläggning. Många företag inom ventilation är idag specialiserade på just hållbara och energisnåla lösningar, eftersom efterfrågan har vuxit. Det krävs dock särskild kompetens för att installera och sköta om dessa anläggningar.

Att installera ventilation är inte för vem som helst

Genom att installera ventilation med system för värmeåtervinning kan du spara mycket pengar på uppvärmning, samtidigt som fastigheten blir mer resurseffektiv. Alla dessa nya innovationer inom ventilation har dock gjort systemen allt mer komplicerade. Ett modernt ventilationssystem är svårt att både installera och göra service på. Det ska ju fortsätta vara effektivt under lång tid.

När du väljer ett ventilationssystem är det därför lika viktigt att välja en installatör som har rätt kompetens. En felaktigt installerad ventilation sparar varken el eller pengar och kommer dessutom att göra folk trötta och sjuka. Välj därför en specialist som har rätt kompetens och kunskap om moderna ventilationer.

Hitta mer information om ventilation på https://www.ventilationstockholm.nu/.

7 Jun 2023

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.