Vad händer om en kvinna är misstänkt för brott?

Enligt BRÅ, Brottsförebyggande Rådet, är det långt fler män än kvinnor som både misstänks för brott, och som befinns skyldig till brott. 2007 gick det fyra män per kvinna; det året var det 20 procent kvinnor som misstänktes för ett brott. Samma statistiska skillnader gäller i samtliga fall av både misstänkt och konstaterat brott. Trots den stora skillnaden mellan kvinnor och män, finns det alltså kvinnor som begår brott.

Kvinnor misstänks för andra typer av brott än män

Detta är ingen överraskande nyhet. Vi är vana vid att det alltid finns en klick kvinnor som faktiskt begår brott. Det vet alla som till exempel någon gång har hört talas om Hinsehäxan. Många kvinnor hamnar på Hinsebergs fängelse för kvinnor. Så långt kan det konstateras; kvinnor begår också brott. Men varför är det bara en kvinna på fyra män som begår brott? Är kvinnorna av naturen mindre benägna att bli kriminella? Är de fegare än män? Är de mer empatiska? Är de mer anpassningsbara till vad samhället anser är okej beteende?

Samma år; 2007 var det endast 22.200 kvinnor mot 88.300 män som var misstänkta för något brott. Det året vad det ungefär hälften (47%) som misstänktes för mened – misstanke om lögn inför rätten, andra brott var bedrägeri, ärekränkning, vårdslöshet, förfalskningsbrott, våld mot tjänsteman eller försäkringsbrott. 13 procent av kvinnorna misstänktes för misshandel.

Traditionellt har det hävdats att när en kvinna misstänks för ett brott, tar polisen kvinnans våldsamhet mindre på allvar, på samma sätt har det hävdats att kvinnor får ett lindrigare straff än vad män får.

Kvinnor döms till lindrigare straff än män

2013 skrev Metro om att kvinnor som dödar män, fick lindrigare straff, än män som dödade kvinnor. Tidningen hänvisade till en forskning som visade på skillnader mellan männen och kvinnorna.

– Generellt så vet vi att kvinnor får mildare straff för grova våldbrott jämfört med männen. Det finns dock inga siffror för just dödligt våld. Det kan finnas sakliga skäl till detta, som att kvinnors brott inte är lika allvarliga som mäns. Men forskningen visar också att domstolarna i högre grad tenderar att söka efter förklaringar när en kvinna begår ett grovt våldsbrott och  att de många gånger ser kvinnor som offer för omständigheter som de inte själva rår över.  När det gäller dödligt våld så döms kvinnor till rättspsykiatrisk vård i större utsträckning än män, säger Sven Granath, som är kriminolog och forskare vid Brottsförebyggandet rådet  till tidningen Metro

Kan det vara så att kvinnorna får duktiga advokater som är skickliga på att se till att kvinnorna får ett bättre försvar än män? Det är nog inte hela förklaringen, enligt de studier som har gjorts när et kommer till skillnader i domar mot kvinnor och män.

– Det finns forskning som visar att män bedöms hårdare. I studier med simulerade jurybedömningar av misshandel inom familjen uppfattas mäns våld mot kvinnor mer negativt än kvinnors våld mot män, säger Jenny Yourstone som är doktor i psykologi och arbetar inom Kriminalvården till tidningen Metro.

Alla har rätt till advokat

Alla, såväl män som kvinnor har alltid rätt till ett försvar av en advokat, om man blir utsatt för misstanke om brott, eller till ett målsägandebiträde om man är utsatt för brott. I båda fallen har man rätt till en advokat, som antingen försvarar en, och ser till att brottet blir så fördelaktigt som möjligt för den som blir fälld eller bara ät misstänkt för ett brott. Ett målsägandebiträde ser till att den som är utsatt för brott får hjälp med juridiken i den process det innebär för åklagare och polis att utreda brott som kanske leder till rättegång. Läs mer om brottmålsadvokater på: brottmålsadvokat.biz.

4 Jun 2018

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.