Våldet mot handikappade är värre

Att personer i nära relationer till handikappade utövar våld, är lika vanligt som i andra sammanhang. De funktionshindrade kvinnorna utstår lika mycket våld som andra kvinnor, skriver expressens nättidning. Så många som mellan 10 och 20 procent av befolkningen har en funktionsnedsättning, och så många som en tredjedel av de funktionsnedsatta personerna hade blivit utsatta för hot, våld eller sexuella trakasserier. De funktionsnedsatta kvinnorna upplevde mer än andra att våldet upprepas eftersom de mer än andra kvinnor, var beroende av den som utövade våldet mot dem.  Så här skrev BRÅ (brottsförebyggande rådet) i en rapport som de hade gjort om våld bland funktionsnedsatta kvinnor:

”Det faktum att förövaren ofta är kvinnans partner, vårdpersonal eller andra vårdtagare gör henne extra sårbar”

Inte bara kvinnor som utsätts – även män

Men det är inte bara kvinnor som utsätts för våld; även männen utsätts och när de väl gör det, utsätts de för ännu grövre våld. De råkar fler gånger ut för våldet i det egna hemmet och utövas av en bekant till mannen. Kvinnor utsätts ofta för sexuellt våld medan män oftare råkar ut för grova rån, konstaterar man.

Det har länge varit ett tabu att prata om våld mot funktionsnedsatta män och kvinnor, men det är viktigt att man vågar ta upp det, och i synnerhet bland dem som har som arbete och uppgift att hjälpa och arbeta med de handikappade. Är man funktionsnedsatt är det ännu viktigare att de som arbetar med dem har rätt attityd, eftersom dessa personer inte kan försvara sig. De är dubbelt utsatta. Det är på samma sätt när det kommer till funktionsnedsatta barn råkar ut för våld.

Funktionsnedsatta barn mer utsatta än andra barn

Man misstänker att barn som har en funktionsnedsatthet råkar ut för mer våld än andra barn, efter att et projekt kallat ”Nätkoll” gjort en enkätundersökning om hot och mobbing på nätet bland barn med adhd, Aspergers syndrom, jämfört med andra barn.

Av dessa anledningar är det mycket viktigt att rätt personer arbetar med funktionsnedsatta. De som arbetar med dem måste genomgå en ordentlig kontroll. De stackars funktionsnedsatta människorna behöver ju mer hjälp än andra. Om de då råkar ut för fel sorts människor är det dubbelt värre då de är så hjälplösa. Läs mer här om rätt personer som krävs för att arbeta som personlig assistans i Stockholm på: http://www.personligassistansstockholm.nu.

6 May 2018

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.