Allt du behöver veta om advokatbyråer

I Sverige finns över 2000 advokatbyråer. På större advokatbyråer kan du få hjälp både om du är privatperson och företag. Humanjuridik handlar om privatpersoner och deras förhållanden.

Den 31 december år 2020 fanns det 2004 advokatbyråer och 5579 aktiva advokater i Sverige. En advokatbyrå är en advokatrörelse som drivs av en eller flera advokater. För att bli delägare i en advokatbyrå måste man vara ledamot i Sveriges Advokatsamfund. Utöver advokater arbetar på advokatbyråer även biträdande jurister, som ännu inte blivit ledamöter av Advokatsamfundet.

Utbildningen som krävs för att arbeta på advokatbyrå

Först och främst krävs en juristexamen efter en fyra och ett halvt år lång juristutbildning. Därefter krävs tre års praktisk juridisk verksamhet som biträdande jurist vid en advokatbyrå eller i egen firma. Efter dessa tre år krävs att man går en utbildning hos Advokatsamfundet som avslutas med en muntlig examination. Då som först är det möjligt att ansöka om att bli ledamot i Advokatsamfundet. Advokatsamfundets styrelse prövar då ansökan och kontrollerar att den som ansöker exempelvis har ordnad ekonomi och är i övrigt lämplig.

Detta kan advokaterna på en advokatbyrå hjälpa dig med

Stora advokatbyråer finns ofta på flera orter i Sverige och har många medarbetare som har olika erfarenhet. Tillsammans kan de olika advokaterna på advokatbyråerna hjälpa klienterna med alla former av juridiska problem. Salmi Partners är en av dessa stora byråer och här kan man hjälpa klienterna med såväl humanjuridik som affärsjuridik.

Humanjuridik är den juridik som rör privatpersoner och deras förhållanden. Exempel på humanjuridik är familjerätt, brottmål, sociala mål och flyktingrätt. Till familjerätten hör frågor som gäller skilsmässor samt umgänges- och vårdnadstvister. Med brottmål menas de mål där syftet är att utröna om en individ gjort sig skyldig till ett brott, och vilket straff denne i så fall ska få. Sociala mål är de mål som handlar om tvångsomhändertagning av barn, ungdomar eller missbrukare.

Affärsjuridik är istället den juridik som rör företag och ekonomi. Affärsjuridik utgörs av bland annat bolagsrätt, fastighetsrätt, arbetsrätt och miljörätt. Bolagsrätten handlar om vad som kännetecknar olika bolagsformer, såsom aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. Det handlar också om hur dessa skapas och upplöses. Inom bolagsrätten är avtalen ofta mycket komplicerade och kräver noggranna överväganden. Det breda området fastighetsrätt handlar om alla frågor kopplade till fastigheter, bland annat fastighetstvister. Arbetsrätt är förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Till miljörätt hör tillstånd, avgifter och skadestånd som har med miljön att göra.

29 Oct 2021

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.