Anmäl dig till en retorik kurs

Har du svårt att hitta de rätta orden och upplever du att du ideligen tappar dina åhörare i samband med möten och presentationer? Drabbas du av tunghäfta och känner ångest i samband med att du ska tala inför andra?

Allt detta är vanligt förekommande och mycket av detta kan givetvis också förklaras av den egna personligheten. Vissa personer är mer utåtriktade och har enklare att ta plats, andra är mer introverta och har i och med detta också en mer given roll lite längre bak i salen.

Men, det handlar också om att det går att träna sig till att bli en bättre talare och att lära sig knepen för att våga ta plats. Genom att anmäla sig till en retorik kurs så kan även den mer introverta ta plats och göra sin röst hörd i allt från möten, presentationer och försäljningar.

Tala bäst - inte mest

Det som tyvärr visar sig är att personer med en mer tillbakadragen personlighet ofta blir ignorerade och att det också finns en tydlig korrelation mellan högljudda personer och ett större lönekuvert. Kort sagt: man kan tjäna mer pengar på att vara en person som tar plats - även om man inte kommer med de bästa förslagen, de bästa idéerna eller gör det bästa jobbet. Tomma tunnor skramlar mest - tyvärr.

Att vara blyg, timid och tillbakadragen kan straffa sig. Genom att delta vid en retorik kurs så får man en massa verktyg att använda sig av. Dels så handlar det om att man får mod att våga ta plats, dels så handlar det också om att man vågar lita på att man klarar av det - och dels också om att man ges verktyg för att säga rätt ord vid rätt tillfälle.

Det handlar aldrig om att tala mest, det handlar om att tala bäst. Det du säger ska ha en tyngd och en relevans - och då spelar det ingen roll om det handlar om en enstaka mening snarare än om en lång harang av betydelselösa ord. En retorik kurs ger dig vapnen för att ta ett steg i din utveckling och avancera inom både karriär och privatliv.

11 Jan 2023

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.