Är man rabiat feminist om man tar strid för sina barn?

I vilka situationer bör man skydda sina barn? När är det inte okej att barnen ska umgås och träffa sin andra förälder, det vill säga den förälder som de inte bor hos? Frågan kommer upp tull ytan då och då. Ofta är det när det kommer någon dom som allmänheten upprörs över, och det blir lite moralpanik över det hela. Men problemet med barn som umgås och bor med våldsamma föräldrar pågår hela tiden.

Så här skriver Bris på sin hemsida:

"Den psykiska ohälsan ökar bland barn, framförallt bland tonåringar. Ingen vet exakt vad det beror på, om det handlar om stress i skolan, oro för framtiden eller något annat. Alla barn har rätt att må bra och barn som mår dåligt har rätt att få hjälp. Tyvärr så fungerar det inte alltid. I rapporten skriver vi om vad skolan, vården och socialtjänsten kan och behöver göra för att minska den psykiska ohälsan och för att alla barn som behöver det ska får hjälp."

Nu ska man ju komma ihåg att Bris inte är en oberoende myndighet utan har en egen agenda för det som de skriver på sin hemsida. Men orsaken till att det finns ett behov av föreningar som Bris, är ju för att barns rättigheter inte tas till vara av resten av samhället! Varje år gör nämligen Bris en rapport om hur barn mår, och tyvärr är trenden tydlig. Barn mår inte bra i dagens samhälle.

Att barn måste bo med en våldsam förälder uppmärksammades senast i en uppmärksammad dom som kom för några månader sedan, där en pappa som blivit dömd för misshandel fick ensam vårdnad om sitt barn. Mamman som försökt skydda sitt barn mot misshandeln förlorade vårdnaden och får bara träffa sitt eget barn när någon annan är närvarande och då bara några timmar i taget någon gång i månaden.

Då behövs duktiga advokater

Ska barn få sina rättigheter tillvaratagna, det vill säga, att de slipper leva med en våldsam förälder, slipper bli våldtagna av sina egna föräldrar, slipper vara rädda i sina egna hem, krävs att den förälder som tar strid för sitt barn, anlitar en mycket duktig advokat. För det är advokaten som innebär skillnaden mellan att vinna i striden om barnen eller förlora den. En adokat är så viktig och då måste man anlita en engagerad advokat, någon som är kompetent nog för att ta striden för barnets bästa. Här kan du läsa mer.

28 Apr 2019

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.