Brandskyddsmålning köper livsviktig tid

Att en brand inträffar kan innebära en katastrof. Dels sett till material värden och egendom, men dels - givetvis - sett till att en brand kan innebära att människor dör. De flesta bränder äger rum som en följd av rena olyckor.

Idag då vi använder oss av mer el än tidigare så kan man se att många äldre elsystem inte klarar av påfrestningen och att detta kan leda till att det börjar brinna. Detta som ett exempel på hur en brand kan uppkomma. Det viktiga är att man är medveten om att det kan börja brinna - och att man genom detta också ser till att identifiera vilka risker som finns och hur man kan förebygga.

Genom att ta professionell hjälp med brandskydd så kan man skapa en större säkerhet. Detta gäller i synnerhet för exempelvis BRF:er, fastighetsägare och företag. Att förebygga en brand och att se till att förhindra att en sådan sprider sig i händelse av att den uppkommer är väsentligt. Brandskydd kan innebära att det finns larm, rökluckor, branddörrar, släckare, sprinklers och exempelvis brandgardiner. Men, det kan också handla om mer förebyggande detaljer som gör att man kan förhindra en brand från att ta fart på allvar.

En brandskyddsmålning förhindrar spridning av elden

En brandskyddsmålning är ett ypperligt exempel på hur ett förebyggande brandskydd fungerar. En brandskyddsmålning innebär att man anlitar ett företag inom brandskydd som applicerar en speciell typ av färg på ytskikten - exempelvis på er arbetsplats - och där färgen i fråga sedan också fullt ut är anpassad mot det underliggande materialet.

Det spelar ingen roll om detta skulle vara trä eller exempelvis stål - det går att genomföra en brandskyddsmålning av båda dessa material. Skillnaden ligger i hur pass mycket färg som måste användas.

Det som sker i samband med att en brand uppkommer är att färgen börjar skumma sig. Det bildas skumlager som elden inte kan ta sig igenom. Detta innebär att man kan förhindra både spridning och en överhettning som kan få fastighetens konstruktion att ge vika.

Viktigt att påpeka är att det inte handlar om någon evighet - men att det definitivt ger tid för en evakuering. En brandskyddsmålning är en åtgärd som köper tid, och i samband med en brand så räknas också varje sekund. Därför är det också en väldigt bra investering att ta. Den räddar, helt enkelt, liv.

Läs mer kring brandskyddsmålning på denna sida: brandskyddsmålning.net

17 Feb 2023

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.