En utlandsflytt för studier eller arbete

Man kan tack vare den ökade rörligheten i Europa se hur allt fler dörrar har öppnats även för oss svenskar. Vi har i dagsläget betydligt större chanser att kunna röra oss-, besöka och till och med flytta till andra länder för att under en period uppleva fördelarna som finns i dessa. Det här är värt att trycka på lite extra då väldigt många enbart pekar på de negativa aspekterna i och med vårt inträde i EU – det finns väldigt många fördelar också och här har vi en av dessa. Det här har också märkts – framförallt bland våra yngre invånare – som inte alls är bundna till Sverige på samma sätt som den äldre generationen var.

En utlandsflytt i dagläget är ingenting som ses som något konstigt; tvärtom är det något som i väldigt många fall uppmuntras och som leder till att även fler följer exemplet. Man ska här även peka på andra avgörande faktorer till att en utlandsflytt är vanligare idag än vad den var för kanske 20 år sedan och här kan vi nämna det faktum att flyg blivit billigare och går till fler destinationer samt att även internet påverkat väldigt mycket.

Det handlar alltså om kommunikationen – tack vare internet kan man flytta från Sverige och trots detta sköta sitt jobb, – beroende på vad man jobbar med – sina studier och upprätthålla en kontakt med sina nära och kära. Det här ska naturligtvis inte underskattas då man ser till det faktum att fler och fler svenskar väljer att bosätta sig i ett annat land för en period.

Stora värden i att flytta utomlands

Om man bortser från de ekonomiska värdena som kan komma med en utlandsflytt – det vill säga; att man väljer att flytta utomlands för att göra karriär inom sin gebit – så kan man se att de personliga värdena ökar rejält också. Hos en ung människa kan en utlandsflytt innebära att ett kulturellt kapital byggs upp – ett ovärderligt sådant som bärs med genom livet. Något som verkligen behövs i dagar som dessa då en uppenbar rädsla för andra kulturer och människor börjat visa sig runt om i världen.

Genom att själv – på plats – uppleva att skillnaderna inte är så stora, att de tvärtom kan vara positiva är något som verkligen kan avgöra och ge en större respekt och medmänsklighet. Det kan handla om att man som ung lämnar en trygg hamn i form av en mindre hemstad och flyttar till London för en termin av studier, det kan handla om att man åker till Norge för att jobba i en butik eller att man väljer att flytta till Australien för att jobba ihop pengar för att kunna uppleva Asien – oavsett vilken destination eller anledning så är en utlandsflytt något som verkligen rekommenderas.

Det finns andra länder än Sverige och genom att uppleva dessa så lär man sig också att uppskatta sitt eget hemland mer; det finns saker i Sverige som vi tar för givna och inte uppskattar tillräckligt mycket. Detsamma ska naturligtvis sägas även om de som väljer att flytta till Sverige för studier eller arbete – dessa personer kommer säkerligen att uppleva att vissa av våra vanor och delar av vårt system är svårt att begripa och förstå. Borta bra, men hemma bäst – i vissa fall måste man genomföra en utlandsflytt för att verkligen förstå innebörden av detta ordspråk.

24 Dec 2022

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.