FÅR KVINNOR LIKA GOD TANDVÅRD SOM MÄN?

När det kommer till sjukvård finns det mycket som indikerar att kvinnor inte får lika god behandling som män. Mediciner utvecklas i vissa fall enbart med män i åtanke och många forskningsprojekt använder fortfarande enbart män i sina kontrollgrupper.

Hur ser det ut med tandvården? Ligger vi bättre till där eller förekommer samma typ av problematik? Visserligen används färre läkemedel i tandvård än vad som används i vanlig sjukvård och många behandlingar, till exempel proteser, är specialanpassade till individen.

Generellt sett kan man alltså utgå ifrån att tandvården ligger bättre till ur ett feministiskt perspektiv.

Äldre kvinnor tas inte på allvar

Ser man däremot till bemötande så kan vi utgå ifrån att det fortfarande finns en hel del brister. Äldre kvinnor har en förmåga att förminska sig själva och sina problem. Om de då inte uttrycker att de lider av besvär eller smärtor vid sitt tandläkarbesök på ett lika tydligt sätt som en man skulle göra riskerar de att få en sämre vård, trots att behovet finns.

Hur en individ upplever smärta eller besvär påverkar hur bemötandet blir och vilka behandlingar som erbjuds. Det finns dessutom forskning som visar att vårdgivare förminskar kvinnors besvär och anser att de överdriver, när det samtidigt finns annan forskning som visar att kvinnor tenderar att själva förminska sina problem. Här har vi alltså ett dubbelt problem där kvinnor säger till först när något verkligen är illa och samtidigt behandlas som om de överdriver.

För att komma till bukt med den typen av problem måste det till en rejäl attitydförändring.

Vad kan göras inom tandvården?

För att komma till bukt med dessa problem skulle man kunna införa obligatorisk utbildning av tandläkare och tandsköterskor i denna form av psykologi. Det är viktigt att man blir uppmärksam på de beteenden som finns och att man börjar diskutera dessa.

Smärta och besvär är komplicerade frågor oavsett kön. En individ kan lida svårt av något som en annan endast skulle beskriva som lindrig värk till exempel. Viktigt är då att se till individen och erbjuda den behandling som behövs för att personen ska bli fri från sina besvär, hur små eller stora de än må vara ur en utomståendes perspektiv.

 

16 Dec 2017

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.