Feminism inte inom alla områden

Sverige är på många sätt ett väldigt jämställt land, även om det finns vissa områden som fortfarande är gammaldags orättvisa. Jag ska återkomma till detta snart.  Om man jämför Sverige med andra länder är det faktiskt otroligt så långt vi har kommit. Eller, när jag tänker efter är det konstigt så lite som har förändrats i andra länder då det kommer till frågor som rör kvinnor. Ta bara en sådan sak som sjukvården; i alla år har medicineringen varit anpassad efter män. Behandlingarna har varit anpassade till män och hur de fungerar. Tanken att det skulle kunna finnas skillnader mellan kvinnor och män har inte ens kommit i fråga när forskarna har forskat om medicin och behandlingar. Märkligt eller hur?

Ett område där kvinnor inte dominerar

Efter att ha följt några kompisar har jag blivit ganska chockad. De här, mina vänner har kämpat för sina barns rättighet att själva få bestämma över sådant som rör dem. I lagen står det att barn ska bli tillfrågade om hur de själva vill göra när det kommer till exempelvis var de vill gå i skola, var de vill bo och hur de vill umgås med den förälder som de inte bor med. Det är märkligt detta, vi lever ju ändå i 2017, snart 2018 – och fortfarande ses barn som om de vore pappors tillhörigheter och vad papporna vill, istället för vad barnen vill. Detta trots att det står i lagen att barn ska tillfrågas om vad de vill göra när det kommer till skilsmässor mellan föräldrarna, eller om föräldrarna inte kommer överens. Jag har varit med mina kompisar, hur de har blivit illa behandlade av socialtjänsten. Många, väldigt många socialtjänstarbetare är duktiga och gör bra saker. Men det hjälper inte när det finns socialarbetare som hellre tar hänsyn till vad papporna vill och struntar fullkomligt i vad barnen vill. Så konstigt och märkligt!

Barn ska enligt lagen tillfrågas

Enligt lagen ska barn tillfrågas om allt som rör dem. Det är inte föräldrarna som ska bestämma över barnen. De ska bestämma tillsammans med barnen om allt som rör dem. Ännu värre är det om barnen har och blir utsatta för våld eller för övergrepp. Då är de helt i händerna på socialtjänsten. Bestämmer socialtjänsten att våldet eller övergreppen från pappan inte ens förekommer får barnen ingen som helst hjälp. De mammor som försöker skydda sina barn kan bli satta i fängelse, eller blir tvungna att betala höga böter. Det är inte klokt och så jättekonstigt när nu barn ska få säga vad de vill och hur det vill bo, umgås och ha det i sina egna liv.

Ett område där jämställdhet måste råda

Detta är så märkligt. Barn ses som om de vore pappornas ägodelar istället för de egna individer de i själva verket är. Barn är kompetenta, redan när de föds. De är egna individer som har rätt till sina egna kroppar och sina egna liv. De ska inte behöva stå ut med övergrepp eller misshandel. Och om de berättar om det ska de bli trodda och skyddade ifrån allt sådant. Vi i samhället måste bli bättre på allt sådant och ta hand om våra barn bästa sätt. Är du också intresserad om familjerätt? Här är en intressant site.

23 Dec 2017

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.