Juridisk hjälp vid vårdnadstvist

En vårdnadstvist är inte något man ska behöva hantera på egen hand. Med en kunnig jurist vid sin sida blir möjligheterna att få rätt betydligt större.

Alla sagor har inte speciellt lyckliga slut. En kärleksrelation som resulterat i gemensamma barn har en tendens att ta fram det sämsta hos många. Föräldrar som tidigare kunnat hantera samliv och samarbete kan visa sidor man inte tidigare anat. Eller velat se. Fungerar inte samarbetet kring barnen efter separationen kan man tillslut behöva låta rätten avgöra saken.

Om man som förälder råkar ut för att den andra föräldern inte kan sköta umgängesregler och inte heller förmår att sköta barnen på ett bra sätt kan man stämma parten och begära enskild vårdnad. Detta innebär inte att barnet förlorar en förälder eller vice versa. Enskild vårdnad handlar om det juridiska ansvaret för ett barn.

En vårdnadstvist blir ofta utdragen och känslosam

Det är inte lätt att hantera situationen för många föräldrar. Faktum är att man verkligen behöver någon vid sin sida. Någon som känner till förfaranden, lagen och dess tillämpning, så kallad praxis och som stöttar i alla lägen. En jurist sysslar dagligen med liknande ärenden och kan allt om vad som ses som viktigt eller oviktigt.

Det kostar pengar att genomföra en vårdnadstvist men antagligen inte så mycket som man föreställer sig. Oftast finns det hjälp att få i det rättsskydd man har i sin hemförsäkring, eller så kan man ansöka om rättshjälp. I slutänden är det viktigt att man hjälper sitt barn och sig själv.

Läs mer här: www.vårdnadstvistt.se.

7 Jun 2023

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.