Kvinnor mer miljövänliga än män

En nyhet som presenterades i Expressen visade att fler kvinnor än män är beredda att resa mer miljövänligt. Om männen reste eller pendlade som kvinnor gör skulle koldioxidutsläppen minska med 31procent, visar en undersökninga gjord av Trafikanalys. Män kör cirka 35 kilometer med bil under en genomsnittlig dag, medan kvinnorna  kör endast 16 kilometer med bil. Medan männen kör bensindrivna bilar, åker kvinnorna tåg och buss. Det är inte bara miljön som skonas av kvinnorna; 2014 dödades 218 män i trafiken jämfört med 67 kvinnor.

Alla skulle vinna att äga elbil och köra miljövänligt

Behöver det sägas? Alla skulle vinna på att köra mer miljövänligt. Inte bara miljön, utan även våra liv och hälsa skulle må bättre av att köra miljövänligt. Åtminstone vill farbror Staten att vi ska ställa om från bensindrivna bilar till elbilar. Landets regering har därför beslutat att bidra till oss som väljer en elbil i stället för en bensindriven bil.

Regeringen beslutade den 22 december 2011 att införa en supermiljöbilspremie. Syftet är att försöka öka försäljningen och användningen av nya bilar med låg klimatpåverkan. Supermiljöbilspremien omfattar bilar som ställs på första gången i vägtrafikregistret till och med den 30 juni 2018 (.... ) För en fysisk person (privatperson) är premien 40.000 kronor för en ren elbil och 20.000 kronor för en laddhybrid som klarar utsläppskravet på högst 50 gram koldioxid per kilometer blandad körning. 

Hur ska vi "tanka" bilarna i framtiden?

Ett stort problem är det att när vi konsumerar allt mer el, till våra bilar, hur ska vi veta att elen produceras på ett mijövänligt sätt? Om elen som vi använder, produceras med hjälp av fossilt bränsle, då har vi ju inte nått det önskade resultatet, att få stopp på koldioxidutsläpp och avgaser. Då har de bara förflyttats från bilarna till elproducenterna. Därför måste vi samtidigt se till så att elproduktionen blir miljövänlig och endast produceras av förnyelsebar energi, såsom solenergi, vindenergi och vattenenergi.

Vi måste bli självförsörjande på el

Ett sätt att producera el på ett miljövänligt sätt är att installera solpaneler som omvandlar solenergi till el. Man kan ställa upp eget vindkraftverk, om man bor på landet och har den möjligheten att ställa upp egna vindkraftverk. De som har vattendrag på sin tomt kan satsa på att skaffa sig egen vattenkraft. Då tillvaratar man vattnets kraft som leder energin som bildas av vattnet till en turbin som alstrar el. Har man då en laddbox kopplat till en omvandlare till el, kan man själv "tanka" sin bil med miljövänlig el. Här kan du läsa om hur man har löst den saken med laddboxar i Stockholm.

29 Nov 2018

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.