LVU – Advokat hjälper dig överklaga beslut

LVU är en lag som möjliggör omhändertagande av barn. Om du vill överklaga ett sådant beslut bör du ta hjälp av en advokat med rätt erfarenhet och kompetens.

Ibland omhändertas barn av socialtjänsten. Detta kan ske av flera anledningar. Ett omhändertagande genom LVU är i de allra flesta fall väl underbyggt och har föregåtts av ett flertal orosanmälningar och utredningar av olika myndigheter. Som förälder kan det dock vara mycket smärtsamt att förlora vårdnaden om sina barn, och man kan vilja få ärendet omprövat.

Om du befinner dig i en situation där du vill ompröva ett beslut om omhändertagande av barn, bör du kontakta en advokat med kompetens inom familjerätt och socialrätt. Ibland kallas en sådan advokat LVU-advokat. Att ha hjälp av en advokat med rätt kompetens kan göra stor skillnad för din rättsliga situation.

Advokat med kompetens inom LVU hjälper dig

LVU är en relativt snårig lag som lämnar en hel del utrymme för tolkningar. Det innebär att det inte är omöjligt att få ett beslut omprövat. En omprövning av beslutet leder inte till ett nytt beslut om själva omvårdnadsfrågan, men kan leda till att en ny utredning öppnas.

Din advokat kan ge dig mer information om just dina chanser att få beslut om omhändertagande enligt LVU omprövat. Det är viktigt att veta att varje fall är helt unikt, och att det inte går att ge generella råd och tips över internet. Självklart bör du gå in i ärendet med tanken att alla inblandade vill dina barns bästa, även om det finns olika sätt att se på vad just det är.

10 Feb 2023

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.