Narkotikabrott av olika grader

Narkotikabrott är ett brett begrepp. Det vanligaste är eget bruk och innehav. Även straffen för de olika typerna av narkotikabrott är olika beroende på grad.

Narkotika för eget bruk och även innehav är brottsligt och kan leda till olika straff. Det vanligaste brottet är innehav av narkotika för eget bruk och även användande av narkotika. Utöver det finns ett flertal olika graderingar och det är något som advokater specialiserade på just narkotikabrott har stor kunskap om.

Överlåtning är en annan del av begreppet narkotikabrott som i dagligt tal kallas för langning. Det innebär att narkotik säljs eller levereras till en kund. När det kommer till straff beror det ofta på vilken typ av narkotika det handlar om och vilken mängd det handlar om. Större mängd och tyngre droger är lika med högre straff.

Vad är narkotikabrott?

Först och främst handlar det om vilka preparat som enligt lagen är narkotika. Det är något som regleras enligt lagen och det kommer hela tiden nya regler om vad som gäller. Även vissa läkemedel går under samma klassificering men är lagliga när de skrivs ut av en läkare för ett specifikt tillstånd.

Ringa narkotikabrott kan ge straffet böter eller fängelse i högst 6 månader. Grovt narkotikabrott kan leda till minst 2 år och högst 10 år. Det senare handlar ofta om narkotika i verksamheter. Olika typer av narkotikabrott i varierande skala är en av de vanligaste anledningarna till fängelsestraff i Sverige i dag. Advokaterna i dessa fall är personer med specifika kunskaper inom området. Om du vill läsa mer om narkotikabrott kan du gå till denna sida: https://www.narkotikabrott.nu/ 

21 Feb 2023

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.