Rökluckor räddar liv

I samband med bränder så är det inte elden i sig som utgör den största faran - det handlar istället om den giftiga röken. Som fastighetsägare har du ett ansvar i att förhindra att den röken sprids i händelse av en brand. Något som sker genom rökluckor och utöver att dessa kan släppa ut livsfarlig rök så kan de även få ner temperaturen och därigenom också underlätta för räddningsarbetare i samband med släckningsarbetet.

Hur ser det då ut med detta? Tyvärr ser man att många fastighetsägare inte tar det ansvar man har skyldighet att göra. Det kan innebära att de rökluckor som finns monterade inte går att öppna då en brand väl utvecklas. Något som innebär en ren livsfara för de som vistas inne i fastigheten - och för de brandmän som står redo att gå in i densamma.

Att kontrollera rökluckor är en viktig del av underhållet och att hålla dessa i ett gott skick är en skyldighet man har. Det finns hjälp att få i detta där du som fastighetsägare kan anlita en specialist inom brandskydd som årligen kontrollerar skick och status dels på de rökluckor som finns - men även på allt annat som inkluderas i ditt brandskydd och i den SBA som ska följas.

Byt till nya rökluckor vid behov

Genom regelbunden service av rökluckor är något som dels kan rädda liv och som dels också ger dessa en längre livslängd. I samband med en professionell service så kontrolleras allt från luckor, gångjärn, glidytor, tätningslister och gasfjäderns funktion. Det senare för att säkerställa att rökluckor kan öppnas även om det finns en massa snö på taket.

Skulle det handla om att dina rökluckor har passerat sitt bäst-före-datum och att de inte når det skick man kräver så kan du köpa in nya - och få dessa monterade - av samma företag du anlitat för servicen. Fördelen här är att det inte blir någon akut utgift: du hinner planera och budgetera för ett byte i god tid som en följd av servicen.

Det handlar inte om utgifter - det handlar om en ren investering. Man vill inte se att en brand tar fart och att de rökluckor man som fastighetsägare har ansvar över inte fungerar. Du kan rädda liv.

26 Dec 2022

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.