Svårt hitta bra asyladvokater i Stockholm

Idag är det svårt att få tag i en duktig asyladvokat i Stockholm. Det är ett problem som inskränker rättssäkerheten för människor på flykt. Det behövs skärpta krav från Migrationsdomstolen för att komma tillrätta med problemen, men vi privatpersoner måste också engagera oss och ställa krav.

Det finns flera anledningar till att det är svårt att få kompetent hjälp med asylärenden. En är att Migrationsverket ställer för låga krav på de advokater och jurister de anlitar som ombud. Det är inte ens ett krav att de ska ha kunskap inom migrationsfrågor, något som kan tyckas otroligt men tyvärr är sant.

Flicka och gosedjur med familjen hos advokaten

Alla asylsökande har rätt till juridisk hjälp

Många människor kommer till Sverige och söker asyl. Den första instansen som tar beslut om asylärenden är Migrationsverket. Som asylsökande har man enligt svensk lag rätt till skattesubventionerad hjälp av en advokat eller jurist, och det är oftast Migrationsverket själva som förmedlar den kontakten. Advokaterna ska bistå de asylsökande genom hela processen, som kan vara utdragen med mycket väntetid.

Överklagan till högre instanser

Får den asylsökande avslag på sin ansökan av Migrationsverket kan de överklaga, först till en lokal migrationsdomstol och sedan till Migrationsöverdomstolen. Tyvärr förekommer mycket slarv med överklaganden och handläggning av de asylsökandes ärenden, och det är asyladvokaterna som slarvar. Överklaganden lämnas in för sent, varpå beslut om utvisning vinner laga kraft och personen måste lämna Sverige utan att ha fått sitt ärende prövat i domstol. Advokater tar betalt av sina klienter samtidigt som de fakturerar Migrationsverket och så vidare. Ofta uppdagas slarv och fusk när det redan är för sent, ibland inte alls.

Allt fler anmälningar

Det kommer in fler och fler anmälningar mot asyladvokater i Stockholm. Det är både Migrationsverket och asylsökande själva som anmäler, och anledningen är både ett ökat antal ärenden men också att allt fler oseriösa advokater tar sig an asylärenden. Många advokater är missnöjda med arvodet för asylärenden och tar på sig alltför många uppdrag, som de sedan inte klarar av att hantera. För den enskilda asylsökanden blir det ett lotteri om han eller hon ska få kompetent rättshjälp i sitt livs kanske viktigaste fråga.

Att hitta en bra asyladvokat i Stockholm

Få av de riktigt stora advokatbyråerna i Stockholm hanterar asylärenden idag. De som gör det erbjuder för det mesta många duktiga och kompetenta asyladvokater, men det finns tyvärr också många firmor, framför allt mindre firmor med bara en eller ett par anställda advokater, som specialiserat sig på asylärenden eftersom det är lättförtjänta pengar som inte kräver någon större motprestation. Hur samvetslöst detta än kan tyckas så är det en strategi som fungerar, och att människor blir lidande på grund av detta tycks inte vara något de bryr sig om.

Men det är också viktigt att påpeka att de allra flesta asyladvokater i Stockholm är seriösa jurister med bra koll på sitt ämne. Det finns dessutom många asyladvokater som aktivt propagerar för en mer rättssäker och kontrollerad asylprocess.

Vad kan vi vanliga medborgare göra?

Vi vanliga Stockholmare borde engagera oss mer för att slarvet med asylärenden ska minska. Om du vill hjälpa till kan du vända dig till Amnesty, som tagit upp frågan och konstaterat att kunskaperna och kompetensen varierar avsevärt bland dem som tar uppdrag som asyladvokater. Du kan också skriva till dina lokala politiker i Stockholm och till Migrationsverket. Alla människor som kommer till Sverige för att söka skydd har rätt till en korrekt hanterad asylsökningsprocess som inte förstörs av oseriösa advokater som vill tjäna snabba pengar.

Här kan du läsa mer om hur en seriös advokatbyrå i Stockholm arbetar med asylärenden: https://www.asyladvokatstockholm.se/

15 Nov 2019

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.