Vi vill se fler kvinnor i chefsbefattningar

Många kan vara ganska skeptiska till kvinnor i chefpositioner, men varför ska man vara det? Kvinnor är som män; vissa är bra, vissa är snabba, kvicktänkta och kloka. Andra är långsamma, dumma i huvudet eller snorkiga. Några är roliga, andra tråkiga, vissa är ekonomiska, drivande och resultatinriktade.

Varför ska man dela in människor och sätta stämpel på dem utifrån kön? Det är inte så att alla kvinnor har känslor utanpå huden. Vissa har det, javisst, men långt ifrån alla. Alla män är inte utan känslor, många har det men inte alla. Det finns ju faktiskt kvinnor som också har svårt att både visa känslor och hysa känslor. Att en chef ska sakna känslor är inte alls bra. Ska man vara en bra ledare måste man kunna ta in vad den egna personalen känner och tänker, annars är man inte bra person på chefsposten.

Därför är kvinnor bra chefer

Många kvinnor är mycket duktiga på att ta in var andra människor befinner sig känslomässigt. Det är bra, speciellt om det handlar om att kunna leda personal som har hand om människor, som inom vården eller som lärare i skola. På andra arbetsplatser är egenskaper som att vara drivande och en ”motor” för hela verksamheten viktigast. Då är den bästa chefen den som kan tänka framåt och veta vart företaget ska ta vägen och visa vägen så att de andra kan följa efter.

Ibland måste det vara en man som chef

Tyvärr är det lättare för män att smälta in bland andra män. Då är det kanske bäst att rekrytera en man på en sådan post, där det krävs att chefen kan nätverka med andra män, om det nu är det som är bäst för företaget. Ibland kan det helt enkelt vara så gott som omöjligt för en kvinna att nätverka genom att sitta i bastun, spela golf eller göra sådant som män gör. Det krävs så mycket mer om en kvinna ska ta sig in sådana sammanhang.

Så vad ska vi göra, hur kan vi förändra strukturerna för nätverkande så att kvinnor kan ta sig in på chefspositioner? Är det så att kvinnor måste ärva chefsposterna för att kunna ta sig hela vägen till toppen på ett stort företag? Här tänker vi på MTG-gruppen och Kinnevik-koncernen med Christina Stenbeck som VD. Hon ärvde chefsposten av sin pappa när han gick bort; Jan Stenbeck. Det blir ju väldigt få kvinnor på sådan poster om alla de ska ärvas av sina föräldrar. Eller så krävs det att kvinnorna startar företag för att få en så hög post; som Gudrun Sjödén. Tacka vet vi alla kvinnliga entreprenörer som vågar satsa på en egen idé och som är drivande.

Svårt att anställa rätt

Därför behöver vi fler som anställer och som tänker rätt här. Jag tror att vi behöver mer balans i vårt samhälle, och ha både män och kvinnor som leder företag, politiska partier och som är med och påverkar i stora beslut som rör många människor. Vi behöver rätt sorts rekryterare helt enkelt. Svårare än så är det inte. Jag känner ett företag som är duktiga på det. Läs mer om dem här.

30 Mar 2018

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.