Vikten av skyddsrumsbesiktning

En ordentligt utförd skyddsrumsbesiktning, och genomförande av eventuella åtgärder som en sådan pekar på behov av, kan innebära en skillnad mellan liv och död.

Vissa saker bara måste vara funktionsdugliga när man behöver använda dem. Att bilen inte fungerar som den ska när du ska köra till jobbet är något som förvisso som kan vara oerhört irriterande. Men för de allra flesta är en sådan situation endast ett irritationsmoment och inte något som direkt känns livsavgörande.

Det är mycket värre om det till exempel är en hjärtstartare som inte fungerar när den behövs. Eller – som vi ska ta upp här – ett skyddsrum. Detta är saker som inte används ofta, om ens någonsin. Men om det verkligen skulle uppkomma en situation då de krävs, så kan deras funktion innebära en skillnad mellan liv och död.

Skyddsrumsbesiktning med möjlighet till åtgärder

Detta har förstås myndigheterna insett, och därför har de satt upp regler för just skyddsrum, till exempel, som fastställer de krav som ska vara uppfyllda. Men för en vanlig fastighetsansvarig är det inte så enkelt att veta exakt vilka dessa krav är – de som skyddsrummen måste leva upp till.

Som tur är så finns det dock konsultfirmor att vända sig till när man har behov av att besikta skyddsrum. De har alla regler och krav under full kontroll. Det kan också vara bra att veta att en besiktning som utförs av en kontrollant från en sådan firma inte leder till ett underkännande. Istället pekas det ut vilka saker som behöver förbättras, så att man får möjlighet att åtgärda dessa.

16 Apr 2023

Här på ninaruthstrom.se skriver vi om feminism på riktigt och hur du kan applicera den i vardagen.